Marianský tunel bol posudzovaný protizákonne

mariansky tunel www.ipolitika.sk

Koncom týždňa sme obdržali kópiu petície občanov „Zachráňme Marianku a jej okolie“, ktorá poukazuje na ignorovanie zákonných postupov pri príprave a schvaľovaní diaľničného úseku „Diaľnice D4, úsek Ivanka sever-Záhorská Bystrica“.

Petícia občanov reaguje na Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá občanom nedala odpovede na ich obavy a otázky identifikované v Zámere Petičiari požadujú zastaviť prípravné práce na výstavbu  Marianského tunela, požadujú dodržiavanie Aarhuského dohovoru, ktorý garantuje verejnosti prístup k informáciám o životnom prostredí, účasť na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Požadujú preukázanie opodstatnenosti výstavby a budúceho využitia  tunela na základe objektívnych výsledkov dopravného výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. Pod petíciu sa podpísalo takmer 5000 občanov a v konečnom dôsledku im dala za pravdu aj Generálna prokuratúra SR vydaným upozornením ministerstvu životného prostredia.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( ďalej len „Ministerstvo dopravy“ ) ako aj Národná diaľničná spoločnosť si boli danej skutočnosti vedomí, napriek tomu vynakladali verejné financie na plánovanie severného úseku diaľnice D4. Prípravu realizovali bez komplexnej dopravnej analýzy, ktorá by zdôvodnila význam navrhovaného najdlhšieho tunela na Slovensku (10,5 km), riešila tranzitnú dopravu cez Bratislavu, odľahčenie diaľničných mostov D1 cez Dunaj.  Napriek tomu zadávali zákazky a vynakladali verejné financie na rôzne technické štúdie a projekty. Ignorovaním legislatívnych postupov (SEA) bola z počiatočných zámerov vylúčená odborná aj široká verejnosť.
Pred pár dňami Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vydalo záverečné stanovisko k predmetnému úseku diaľnice, kde neodporúča realizáciu tunela v navrhovanom mieste. Prípravné práce stáli tisíce EUR, ktoré mohli byť použité na zmysluplnejší účel. Strana SaS bude žiadať o zdôvodnenie vynaložených verejných prostriedkov na prípravné práce severného úseku D4 s najdlhším tunelom na Slovensku v kontexte na obsah petície a upozornenie Generálneho prokurátora.

www.ipolitika.sk

Sme za efektívne vynakladanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov a dodržiavanie zákonov. Výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a prípravu výstavby najdlhšieho tunela na Slovensku a súvisiacich dopravných prepojení bez kompletného procesu SEA považujeme za vytváranie tlaku na vládu a územné plány kraja a dotknutých obcí a miest, keď vybudovanými úsekmi sa navodzuje stav predurčenia ďalšieho trasovania diaľničných úsekov.

Strana SaS je za ekonomický rozvoj Slovenska a samozrejme s tým súvisiaci rozvoj dopravy. Diaľnice sú a budú strategickou dopravnou infraštruktúrou Slovenska, mali by sa však budovať tam, kde sú s prihliadnutím na prognózy vývoja intenzity dopravy skutočne potrebné a budú zohľadňovať ekonomické možnosti štátu. Z tohto pohľadu a po zvážení investičných nákladov spojených s výstavbou tunela  v plánovanom objeme viac ako 1 mld. EUR sa nám javí bez preskúmania jeho potrebnosti ako  plytvanie verejných zdrojov.

Navrhujeme:
1.    V spolupráci s BSK dokončiť Územný generel dopravy, ktorý kraj  začal  obstarávať v roku 2011 vďaka iniciatíve našej tím líderky pre životné prostredie a poslankyne BSK, Anny Zemanovej.
2.    Po spracovaní generelu pokračovať v procese posudzovania  „Nového projektu diaľnic a rýchlostných komunikácií“  a zahrnúť do neho aj úsek Lamač-Krasňany. Predpokladáme, že tento úsek s tunelom dĺžky menej ako polovica Marianského tunela  by mohlo byť výrazne ekonomickejším riešením a riešil by aj  kritickú situáciu na bratislavských diaľničných mostoch. Odľahčil by sa mestský úsek  D1 a navyše, tento tranzit sa vyhne mostom, čo v prípade opráv mostných konštrukcií zamedzí kolapsu v doprave.
3.    Pokračovať v príprave už rozpracovaného juhovýchodného úseku diaľnice D4 Jarovce sever, ktorý rieši tranzit do Rakúska a Maďarska.

Anna Zemanová, tímlíder pre životné prostredie
Miroslav Ivan, tímlíder pre dopravu

 

 

zdroj: strana-sas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>