Oto Flimel: Za pohár čistého vína

narod a spravodlivost www.ipolitika.sk

Jestvuje proces, ktorý niekedy až dramatickým spôsobom NEGATÍVNE ovplyvňuje existenciu jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti, no napriek svojej dôležitosti zostáva akoby nerozpoznaný. Zjavné a citeľné sú len dôsledky tohto procesu, ktoré na celú spoločnosť bolestivo doliehajú. Pritom jeho rozpoznanie a pochopenie jeho charakteru, vytvára “potenciál” pre jeho elimináciu a zmenu. Minimálne však dáva možnosť pochopiť, že mnohé “zaručené apatieky”, ktoré sú kdekým hojne ponúkané na množstvo problémov, sú svojou reálnou účinnosťou asi tak na úrovni “zázračných mastičiek” od “MUDr. Ilúzie a MUDr.Švindela”.

Aký proces mám na mysli? Na mysli mám proces “krvotvorby”. Teda proces tvorby peňazí, a spôsobu ich vstupu do obehu. Je to proces, ktorý za určitých okolností nadobúda vo vzťahu k jednotlivcom a spoločnosti deštruktívny charakter.

 Ako takéto okolnosti vznikajú? Presne tak, ako to uvádza v 14.vydaní Encyclopedia Britannica:
„Banky vytvárajú úvery. Bolo by chybou myslieť si, že bankový úver je vytvorený z peňažných vkladov nachádzajúcich sa v bankách. Bankové pôžičky sú peniaze, ktoré v spoločnosti cirkulujú navyše.“
 Z vyššie uvedeného citátu môžeme pochopiť, ako prebieha implozívna “krvotvorba”.
 V momente vytvorenia úverov vznikajú nové peniaze vo forme dlhov, ktoré sa vstupom do obehu stávajú obeživom, pričom svoje časovo ohraničené “potulovanie” obehom ukončia návratom k svojmu “stvoriteľovi”. Keďže úvery sú zaťažené úrokmi, v momente vytvorenia úverov sa príslušná časť už predtým existujúceho obeživa v obehu “mení” na úroky a čaká ho rovnaký osud, ako samotné úvery. To znamená odchod z obehu. “Krvný” obehový systém “krváca”, objem “krvi” v obehu sa zmenšuje a začína sa prejavovať schopnosť “samohnania” tohto procesu. Ide o to, že tak, ako ľudský organizmus potrebuje určitý nevyhnutný objem krvi v obehu na zachovanie všetkých telesných procesov, rovnako tak spoločenský “organizmus” potrebuje určitý nevyhnutný objem “krvi” v obehu na zachovanie všetkých spoločenských procesov. A tak nakoniec dochádza k doplneniu jej objemu. Ako? Jednoducho, prostredníctvom ďalších úverov, ktoré následne zväčšujú objem “krvácania”, ale zároveň aj objem potrebnej “infúzie”. A tak sa implozívna “špirála” točí a točí, pričom priebežne “strháva” aj nepeňažné aktíva jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti, ktoré sú na “krvný” obehový systém rôznym spôsobom naviazané. Samozrejme, táto implozívna “krvotvorba” má svoje limity, pretože pri určitej kritickej miere úverového zaťaženia jednotlivcov a štátu, a teda určitej kritickej strate “krvi” v reálnom obehu, musí zákonite dôjsť ku kolapsu “krvného” obehového systému a teda kolapsu spoločenského organizmu ako takého.
www.ipolitika.sk
Z vyššie uvedeného popisu, ktorý som sa snažil pre ľahšie pochopenie maximálne zjednodušiť, sa dá pochopiť nielen to, ako v princípe vznikajú takzvané “finančné a hospodárske krízy”, ale aj to, že bez zmeny procesu implozívnej “krvotvorby” nie je možné riešiť množstvo problémov, ktoré sú logickými dôsledkami tohto procesu. Javy, ako postupný nárast daňového zaťaženia, nárast cien tovarov a služieb, nárast nezamestnanosti, pokles reálnych miezd atď., sú s implozívnou “krvotvorbou” spojené “pupočnou šnúrou”. Zmena “krvotvorby” z implozívnej na prirodzenú je teda nevyhnutná!
 Keď sa “holé” peniaze dostávajú do obehu ako dlhy zaťažené úrokmi, môžu byť v konečnom dôsledku čímkoľvek, len nie “energetickými nosičmi”. “Holé” peniaze sa “energetickými nosičmi” môžu stať, a teda môžu slúžiť na prenos – výmenu energie len v tom prípade, ak sú touto energiou “naložené”, kryté, a nie sú zaťažené úrokmi, ktoré oslabujú “krvný” obeh.
 Strata kontroly nad procesom a charakterom “krvotvorby”, je jednoducho obrovská chyba. Chyba, za ktorú sa draho platí. A tak by sa nad tým ľudia mali možno trochu zamyslieť, pretože v živote je to tak: Keď niekto nerozmýšľa, alebo rozmýšľať nechce, tak za neho rozmýšľa niekto iný. A niekedy nielen za neho, ale aj proti nemu..
zdroj: nas.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>