Najčastejšie otázky kladené predsedovi KSS pred parlamentnými voľbami

jozef-hrdlicka_w www.ipolitika.sk

Najčastejšie otázky kladené predsedovi KSS pred parlamentnými voľbami

.
1. Akým spôsobom chce Vaša strana osloviť svojich potenciálnych voličov pred týmito parlamentnými voľbami?
Sme stranou ktorá už dlhodobo pôsobí takmer v totálnej mediálnej blokáde. Málo kedy média informujú o činnosti či stanoviskách našej strany. Ak sa aj o KSS či o jej predstaviteľoch niečo spomenie väčšinou to má negatívny či zosmiešňujúci podtón. Málokedy občan dostane o KSS reálne informácie. No to je však realita. Keďže nemáme za sebou bohatých sponzorov a naše finančné zdroje sú obmedzené budeme sa spoliehať sami na seba. Našich spoluobčanov chceme osloviť predovšetkým osobným kontaktom a diskutovať s ním o celospoločenských problémoch. Máme program „Záchrany Slovenska“ ktorý sprostredkujeme voličovi vo forme letákov, plagátov a taktiež vo forme špeciálnych predvolebných novín. Chceme využiť aj moderné formy komunikácie ktoré ponúkajú internet a sociálne siete. Naším hlavným cieľom je dostať náš program, naše posolstvá k voličovi. Veríme, že predovšetkým sociálna skúsenosť posledných rokov pomôže voličovi pochopiť to, čo hlásame.

.
2. Odkiaľ berie Vaša strana finančné prostriedky na financovanie jej chodu? (Zloženú kauciu, ktorú ste museli uhradiť pri zaregistrovaní Vašej strany)?
.
Komunistická strana Slovenska nie je mediálnou politickou stranou, či politickou stranou na jedno volebné použitie. Je stranou ktorá má svoju históriu, svoje tradície i reálny program realizovania skutočnej ľavicovej a teda sociálnej politiky. KSS je stranou ktorá ma organizačné zložky takmer vo všetkých okresoch SR a má pomerne slušnú členskú základňu. Celú činnosť strany, vrátane zaplatenej volebnej kaucie či nákladov súvisiacich s volebnou kampaňou ktorá je pred nami financujeme z vlastných členských príspevkov. V tejto súvislosti môžem konštatovať, že KSS nemá za sebou bohatých sponzorov a teda nemá vo svojich rozhodnutiach zviazané ruky a nie je nikomu nič dlžná. To je predpokladom toho, že máme skutočný záujem realizovať to o čom hovoríme. Že máme záujem robiť politiku pre väčšinu našich spoluobčanov.
.
3. Čo je podľa Vás hlavným problémom na Slovensku? Ako by ste ho chceli riešiť?
.
Na túto otázku sa nedá jednoducho odpovedať. Tých problémov sa za posledných 22 rokov nahromadilo priveľa. Rozkradnutie a likvidácia priemyselnej štruktúry Slovenska, rozvrátené poľnohospodárstvo a s tým súvisiaca strata potravinovej sebestačnosti. Vysoká miera nezamestnanosti, sociálna odkázanosť mnohých spoluobčanov, živorenie našich dôchodcov, neistá budúcnosť mladej generácie. Môžem pokračovať nízkymi mzdami, vysokou mierou korupcie v celej spoločnosti a samozrejme úpadok morálky a ľudských hodnôt.
.
Žijeme v dobe, kedy všetky politické strany pred voľbami majú plné ústa sociálnej politiky a sľubov. Po voľbách myslia len na svoje egoistické záujmy a občanovi sa smejú.
.
Ak však máme pomenovať hlavný problém vidíme ho v peniazoch. Tie podľa vyjadrení kompetentných samozrejme nie sú. Chýbajú v zdravotníctve, v školstve, v sociálnej sfére. Niet prostriedkov na vyššie mzdy a dôchodky pre ľudí. Nie sú prostriedky na fungovanie a rozvoj obcí. Peniaze proste nie sú na nič pokiaľ samozrejme do toho nerátam provízie a vysoké platy slovenskej elity.
.
Kde sú vlastne peniaze? Toto je pre nás hlavná a prvoradá otázka ktorá zároveň pomenováva podstatu našich problémov. Za obdobie od roku 1990 sme sa „úspešne“ zbavili štátnych podnikov a medzi nimi aj strategických podnikov. Či sa to niekomu páči alebo nie pravda je taká, že práve štátny sektor prinášal zisky s ktorými disponoval štát. Dnes zisky z podnikov na Slovensku pôsobiacich úspešne odtekajú mimo územia našej krajiny a to vo výške 80%. U nás zostáva len 20% a mnohokrát vďaka daňovým prázdninám pre zahraničných investorov ani to nie.
www.ipolitika.sk
.
Takže ako je možné zabezpečiť fungovanie sociálneho štátu keď štát nemá zabezpečený pravidelný a dostatočný príjem prostriedkov ? Toto je podstata problémov. Ich príčinou je zlý, vyčerpaný spoločensko-ekonomický systém založený na bezohľadnej ziskuchtivosti a nadvláde súkromného vlastníctva. Je založený na moci úzkej skupiny ľudí nad ostatnou väčšinou.
.
V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že demokracia je na Slovensku zdeformovaná. Nech na Slovensku vyhrá vo voľbách akákoľvek strana, skutočná moc, teda ekonomická moc ostáva naďalej v tých istých rukách asi dvesto súkromných podnikateľov a finančno-ekonomických inštitúcií, ktorých vlastníkov nikto nevolil. A pritom oni a nie vláda rozhodujú, čo sa na Slovensku vyrába a za aké mzdy, čo sa predáva a za aké ceny.
.
4. Na aké hlavné problémy je orientovaný Váš volebný program?
.
Náš volebný program je priamou reakciou na vyššie spomenuté problémy. Ako jediná politická strana na Slovensku hovoríme o demokratizácii ekonomického systému a o štrukturálnych zmenách vo fungovaní spoločnosti. Hlásame nevyhnutnosť vytvorenia silného národného sektoru a teda vytvorenie štátnych podnikov a zamestnaneckých akciových spoločností pri budovaní ktorých je potrebné využívať špičkové svetové technológie, domáce suroviny a slovenské talenty. Toto je cesta ako by sme sa mohli zbavovať ekonomickej okupácie Slovenska,. Zabezpečíme si tak všestranný rozvoj i konkurencieschopnosť našej vlasti. Spoločnosť by takto disponovala ziskami, ktoré by neodtekali do zahraničia, ani do vreciek jednotlivcov. Podstatne by sa tak zvýšili zdroje štátnej pokladnice. Ekonomika Slovenska by sa stala skutočne pluralitnou.
.
Medzi ďalšie hlavné piliere nášho programu patrí prehodnotenie privatizácie od roku 1990 až doposiaľ s vyvodením konkrétnych dôsledkov voči tým čo konali v rozpore so záujmami tohto národa. Ďalej je to komplexné prehodnotenie daňovej politiky a zavedenie progresívnej dane. Netajíme sa ambíciou zabezpečiť plnú zamestnanosť, spravodlivé mzdy a dôchodky.
.
Náš program smeruje k skutočnému naplneniu ústavných práv ako je právo na prácu, bezplatnú zdravotnú starostlivosť a bezplatné školstvo.
.
Medzi hlavné body programu patrí aj vystúpenie SR z agresívneho a militaristického bloku NATO, presadzovanie štátnych a národných záujmov Slovenska a taktiež prijatie prísnych protikorupčných zákonov.
.
Netajíme sa tým, že v konečnom dôsledku je našim programovým cieľom zmena spoločensko-politického systému. Mám na mysli hľadanie konkrétnej sociálnej, socialistickej alternatívy voči kapitalizmu.
.
5. S akou politickou stranou by ste si vedeli predstaviť koalíciu?
.
KSS je za spoluprácu so všetkými, ktorým skutočne záleží na ľuďoch tejto krajiny. Sociálna spravodlivosť, štátne a národne záujmy sú programové hodnoty, ktoré určujú tých s ktorými by sme radi komunikovali a spolupracovali. Verím, že je množstvo konkrétnych programových bodov na ktorých je možné sa dohodnúť s viacerými politickými stranami na stredo–ľavom politickom spektre.
.
Chcem však opakovane zdôrazniť, že program KSS je vo svojej podstate úplne odlišný od programov ostatných politických strán. Dôsledne realizovanie jeho konkrétnych bodov si vyžaduje veľmi zásadné celospoločenské systémové zmeny predovšetkým v ekonomickej oblasti. Jednoducho povedané ide o zmeny ktoré v únosnej miere prinavrátia štátu jeho skutočnú ekonomickú moc. Toto je nevyhnutná podmienka existencie sociálneho štátu. Už nepostačujú len kozmetické úpravy súčasného neoliberálneho modelu na ktoré sa žiaľ obmedzujú aj sociálny demokrati.
.
KSS je pripravená o týchto podstatných veciach diskutovať a dokonca aj argumentačne presvedčiť spoludiskutujúcich.
zdroj: kss.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>