KOMENTÁR TÝŽDŇA M. KLENKA

klenko www.ipolitika.sk

20. 02. 2012 - Marián KLENKO, analytik: “Vážení televízni diváci. V sobotu sa začína oficiálna kampaň pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

S ľútosťou musím konštatovať, že v médiách namiesto riešení problémov, ktoré trápia našich občanov, rezonujú predovšetkým kauzy, ktoré sú spojené s financovaním politických strán. Strany, ktoré vstúpili do Národnej rady Slovenskej republiky po posledných parlamentných voľbách potvrdzujú, že neboli pripravené na vládnutie.

Väčšie parlamentné strany si zase čistia priestor v spektre politických strán, aby mohli zostať pri svojich starých praktikách. Pre občanov však nie sú nádejou ani novovzniknuté politické subjekty. Tak, ako pred inými voľbami, aj v týchto voľbách bolo založených niekoľko nových politických strán. Viaceré z nich sa prezentujú masívnou volebnou kampaňou. Občan sa tak môže odôvodnene pýtať, kde vzali peniaze na bilbordy, inzerciu, masívnu reklamnú kampaň. A rovnako sa môže odôvodnene pýtať, či tieto zdroje nebudú musieť po voľbách niekomu vrátiť, oplatiť politickými službami.

Vrátim sa však k problémom, o ktorých som hovoril na začiatku. Na Slovensku rezonuje predovšetkým vysoká miera nezamestnanosti. Rovnakým problémom je však aj sociálne postavenie mladých ľudí, osobitne rodín, dôchodcov, ale aj zamestnancov. Keď sa pozrieme na demografický vývoj zisťujeme, že pôrodnosť na Slovensku dlhodobo klesá. Prvé dieťa sa narodí matke vo veku približne 28 rokov. Mladí ľudia z finančných dôvodov odkladajú sobáše na neskoršie obdobie. Mnohí práve z ekonomických dôvodov sa rozvádzajú a výsledkom je, že zo 100 manželstiev sa 40 podľa štatistík rozvádza. Štátu nemôže byť táto situácia ľahostajná. Budúca vláda bude musieť predovšetkým vstúpiť do trhu s nehnuteľnosťami a začať sa intenzívnejšie venovať výstavbe nájomných bytov pre mladé rodiny.

Dnes, keď si chce mladý človek zabezpečiť bývanie, musí sa spravidla zadlžiť na celý život. Riskuje však, že počas tohto obdobia stratí prácu alebo ochorie a nebude môcť tak splácať svoje pravidelné mesačné splátky. Preto by štát mal prehodnotiť svoju bytovú politiku a venovať zvýšenú pozornosť práve mladým rodinám a investovať do výstavby nájomných štartovacích bytov. Rovnako je však potrebné postarať sa o rodičov, ktorí sa starajú a vychovávajú svoje neplnoleté deti. Predovšetkým je nevyhnutné zvýšiť rodičovský príspevok na úroveň minimálnej mzdy. Dnešná výška rodičovského príspevku je taká nízka, že spravidla nestačí ani na najnevyhnutnejšie náklady, ktoré sú spojené s príchodom a výchovou najmladšieho člena domácnosti.

V budúcom volebnom období zrejme nebudeme môcť očakávať nejakú zásadnú zmenu, pokiaľ ide o znižovanie sadzieb odvodov. Ak by si však niekto zaslúžil nižšie odvodové sadzby, tak sú to celkom určite rodičia detí, ktorí sa starajú o neplnoleté deti a sú zamestnaní. Na ich podporu sa bude musieť štát zamerať. V opačnom prípade sa na Slovensku v strednodobom horizonte nielen zníži populácia, ale zmení sa aj jej štruktúra. Ak som hovoril o nezamestnanosti, treba povedať, že na Slovensku je v súčasnosti 400 tisíc ľudí bez práce. Viac ako 200 tisíc ľudí musí pracovať v zahraničí, lebo doma si nedokážu nájsť uplatnenie. Podľa štatistík približne 600 tisíc ľudí žije v chudobe. Keď sa pozrieme na štruktúru nezamestnaných zistíme, že približne tretina z nich je bez práce dlhšie ako 12 mesiacov. Sú teda dlhodobo nezamestnaní. Títo ľudia nemôžu zostať spoločnosti ľahostajní.

Je nevyhnutné, aby nová vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb, venovala zvýšenú pozornosť produkčnému potenciálu krajiny. Medzi fundamenty slovenského hospodárstva patrí poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. V slovenskom poľnohospodárstve pracujú 3 percentá ekonomicky aktívnych občanov. V priemyselnom Nemecku je to však až 8 percent. Na Slovensko pritom dovážame potraviny v hodnote viac ako jedna miliarda eur. Pritom viac ako polovicu z týchto potravín by sme dokázali vyrobiť doma, na Slovensku. Vyžaduje si to však pozornosť zo strany vlády. Agrosektor sa musí stať opäť spoločenskou aj vládnou prioritou.

www.ipolitika.sk

Keď hovoríme o dlhodobo nezamestnaných je dôležité, aby boli zamestnávatelia motivovaní na vytváranie pracovných miest pre týchto ľudí. Je to možné urobiť aj spôsobom, že umožníme dočasné odpustenie odvodov v prípade, ak zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto, trebárs na rok alebo na dva, pre takéhoto dlhodobo nezamestnaného evidovaného občana. Pokiaľ ide o poberateľov dávok v hmotnej núdzi, je nevyhnutné vytvoriť funkčný systém, na základe ktorého budú títo občania zapojení do verejnoprospešných prác pre svoje obce, mestá, pre svoje regióny. A takýmto spôsobom pre nich vytvárať pracovné miesta, obnovovať alebo udržiavať pracovné návyky.

Pokiaľ hovoríme o zamestnanosti, rovnako je nevyhnutné, aby budúca vládna moc vytvárala motivujúce podmienky pre podnikanie, pre malých a stredných podnikateľov, pre živnostníkov. Končiaca vládna koalícia sa snažila uskutočniť reformu, s ktorou však boli najmenej spokojní tí, ktorých sa bezprostredne dotýkala. Boli to živnostníci. Sťažovali sa na to, že v prípade, ak bude zavedená táto reforma, viacerým z nich hrozí zánik. Toto viac nemôžme dopustiť. Preto je potrebné, aby bola zachovaná možnosť uplatnenia 40 percentných paušálnych náhrad pre živnostníkov, ale rovnako im dať aj alternatívnu možnosť, aby si mohli predplatiť svoje daňovo odvodové povinnosti formou zakúpenia licencií. Tieto licencie by sa vzťahovali na tých živnostníkov, ktorí majú obrat do výšky 50 tisíc eur a ich zakúpením by si mohli zjednodušiť svoje účtovníctvo a administratívnu záťaž. Rovnako je dôležité, aby sa zmenil aj prístup štátnych orgánov k živnostníkom. Nie je možné, aby sa o svojich dlžných sumách vo vzťahoch k verejným fondom dozvedali s odstupom niekoľkých rokov. Nie je možné, aby samotné sankcie prevyšovali dlžnú istinu. Preto je potrebné, aby prišlo k zmene a vždy ku koncu kalendárneho roka či už Sociálna poisťovňa alebo zdravotné poisťovne aj písomnou formou, nielen zverejňovaním na svojich internetových portáloch, informovali dlžníkov o ich dlžných sumách vždy ku koncu kalendárneho roka a takýmto spôsobom vylúčila riziko možného krachu a ekonomických problémov malých firiem, živnostníkov, podnikateľov. Občania si teda prirodzene kladú otázku, je východisko z dnešnej nelichotivej situácie, keď sa rozpadá stredná vrstva? Keď šance na zvýšenie najnižších sociálnych skupín, na zvýšenie životnej úrovne najnižších sociálnych skupín sa znižujú a naopak rastie riziko, že stredná vrstva sa prepadne do nižších podlaží spoločenskej štruktúry.

Myslím, že východiskom z tejto situácie nie je pasivita, ľahostajnosť alebo ignorovanie volieb. Je dôležité pristúpiť k volebným urnám a odovzdať hlas politickej strane, ktorá sa možno neprezentuje masívnou reklamnou kampaňou, ale ktorá je dlhodobo a stabilnou súčasťou slovenskej politiky, ponúka skúsenosti, odbornosť a takáto politická strana dnes na Slovensku figuruje. Slovensku dnes vládnu tí, ktorí samostatnú Slovenskú republiku nechceli. Občania sa preto nemôžu čudovať, v akom stave sa nachádza naša krajina. Dotknem sa ešte jednej témy, a to je financovanie politických strán.

Tento týždeň prišli tri takzvané nezávislé organizácie so sériou opatrení, ktorými chcú sprehľadniť financovanie politických subjektov, ktoré pôsobia v politike. Myslím, že Slovensku a ich stransparentneniu slovenskej politiky nepomôže žiadna výzva, ale predovšetkým dodržiavanie zákonov, ktoré už dnes platia v Slovenskej republike. V histórii sa nám potvrdilo, že tak ako o korupcii a o boji proti korupcii najviac hovoria tí, ktorí ju spôsobujú, tak aj o sociálnom štáte najviac hovoria tí, ktorí reálne pre sociálny štát neurobili takmer nič. Výsledkom je, že ľudia strácajú záujem o verejný život, prestávajú dôverovať politikom, prestávajú dôverovať stranám a východisko hľadajú v rôznych, takmer neštandardných politických subjektov, ktoré sa zjavne riadia heslom, nikto vám nemôže dať to, čo my vám môžme sľúbiť.

Pre Slovensko však nie je cestou politický experiment. Už v minulosti sa do slovenského parlamentu dostali strany na jedno použitie a neprinieslo to nič dobré. Okrem toho, že vystužili vládne koalície, ktoré rozpredávali túto krajinu, neznamenali a nepriniesli dlhodobo žiadny prínos pre občanov a nepriniesli žiadne riešenia problémov, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Na budúcu vládu čaká neľahké obdobie. Problémov, o ktorých by sme mohli hovoriť je viac. Priestor na dnešný komentár je však časovo ohraničený, preto dovoľte, aby som vám poďakoval za pozornosť a zaželal politikov, ktorí budú robiť pre občanov reálne skutky a menej hovoriť. Politikov, ktorí sa budú riadiť zásadou, že moc pochádza od občana, nie od záujmových skupín.”

(18.02.2012; Televízna stanica Central; Komentár týždňa; 13.00; 12 min.; Prepis: STORIN) 

 

zdroj: hzds.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>