Ing. Jozef Takáč: Prečo som sa rozhodol kandidovať?

nas kraj www.ipolitika.sk

Na Slovensku určite si každý kladie otázku, aký štát vlastne  budujeme. Vládnuce  politické strany ho postupne  posúvajú k banánovej republike. Mnohí občania sa  ale zhodnú v tom , že táto republika  slúži len vyvoleným  a občan je  na okraji záujmu tej ktorej vládnucej garnitúre.

Naša strana „NÁŠ KRAJ č. 8“   si vytýčila za ciel hľadať cestu pri riešení jestvujúcej zlej hospodárskej situácie a túto riešiť  v prospech občana .  Priepastné  rozdiely sú v životnej úrovni  občanov v jednotlivých regiónov . Priemerná miera nezamestnanosti pohybujúca sa okolo 14 % sa z pohľadu Európskych kritérií nemusí zdať katastrofálna, čím však idete ďalej z Bratislavy na východ  nadobúda táto miera oveľa vyššie percento.  Od roku 1990 ani od vzniku SR ešte žiadna vláda ani parlament   u nás neriešili dôsledne vývoj v tom – ktorom regióne. Opäť máme hladové doliny,  mladí , vzdelaní  ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia. Od konverzie zbrojného priemyslu a rozdania jednotlivých závodov a podnikoch vyvoleným   sme nechali tisícky vysoko kvalifikovaných odborníkov bez zamestnania.

Mojou ambíciou  korešpondujúcou s programom našej strany je pomôcť  riešiť spomínané problémy v prospech zaostávajúcich regiónov  SR.

Predstavitelia vlády sa radi  nechajú počuť, že liekom by mohli byť  fondy EÚ , ktoré však využívame minimálne ( najmenej v EÚ). Skúste o ne požiadať bez úplatku  však nemáte  šancu, jednoducho kto nepodpláca ,  fondy nedostane.  Aj toto je len  jeden  prípad z mozaiky všade prítomnej korupcie. Sme skorumpovaný, antisociálny štát, ktorý občana vidí len ako voliča.

www.ipolitika.sk

Preto kandidujem za stranu „ NÁŠ KRAJ č. 8“ , lebo chcem prispieť  k riešeniu  zvýšenia životnej úrovne v jednotlivých regiónoch SR.  Verte mi, Slovensko má potenciál na to, aby každý región vychádzajúc zo svojich špecifík,  mohol dať ľuďom to najdôležitejšie – prácu.  V prvom rade však treba obmedziť mrhanie peňazí štátu na prebujnenú štátnu  správu a samosprávu. Keď budem zvolený,  osobne sa budem usilovať   o  návrat  k správnemu členeniu SR na 4 kraje 37 okresov namiesto terajších 8 krajov a 69 okresov.

Za podporu mojej kandidatúry za poslanca do NR SR  všetkým ďakujem a v prípade môjho zvolenia,  sľubujem dôsledne  presadzovať  uvedené priority.

Moje priority:

 • odstrániť  diskrimináciu pri výpočte  dôchodkov tzv.  starodôchodcov
 • bezplatné lieky pre dôchodcov
 • odpustiť dôchodcom  platby  za odpad
 • rozšíriť  miesta v domovoch dôchodcov a sociálnych ústavov
 • v každom okrese zriadiť v nemocniciach oddelenie pre dlhodobo chorých
 • prehodnotiť počet krajov a okresov  a vrátiť sa  k správnemu deleniu SR pred rok 2003
 •  zrušiť možnosť zastávať pre jedného funkcionára viacero platených funkcií
 • zaviesť  daň alebo pokuty za nevyužívanie pôdy
 • obnoviť ovocné sady , domáci chov drobných zvierat a pod.
 • obnoviť v rómskych osadách  inštitút vajdu , ktorý by spolupracoval so samosprávou a štátnymi orgánmi
 • v novovznikajúcich podnikoch ktoré z časti dotuje štát, zaviesť povinnú kvôtu pre  možnosť zamestnania rómov
 • podľa podmienok jednotlivých rómskych osád umožniť  zriadenie malých   rodinných prevádzok
 • nezamestnaným , ktorí odmietnu ponuknutú prácu prestať vyplácať  sociálne dávky
 • vyplácanie sociálnych  dávok prísne viazať k riadnej školskej dochádzke
 • zmeniť zákon o exekúcii na koľko súčasný zákon   umožňuje vzniku  mnohých ľudských tragédií

 

Ing. Jozef Takáč , dôchodca,

kandidát za poslanca do NR SR  za stranu „NÁŠ KRAJ č. 8“ pod poradovým číslom 45

 

zdroj: strana-naskraj.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>