Dr. Vladimír Šotter: Lenivci a táraji zanedbávajú vedu

narod a spravodlivost www.ipolitika.sk

Krátke zamyslenie nad stavom informovanosti o vede, jej vzťahu k spoločnosti, politike, vzdelávaciemu systému…

Keď sa tak zamýšľam akoby na Slovensku ani veda neexistovala. Samozrejme tým myslím stav, keď ju média absolútne zanedbávajú. Dozvedieť sa niečo o problémoch z oblasti vzťahu vedy a spoločnosti, vedy a politiky, vedy a vzdelávacieho systému, vednej publicistiky, ale aj vzťahu vedy k iným prístupom ľudského poznania je takmer nemožné. Dovolím si povedať, že sa to dostáva až do takej pozície akoby bol úmysel a snaha vedecký prístup spochybniť alebo nahradiť.

Už samotný stav vypovedá o tom, akoby sa tu neriešili nie len metodické problémy vedeckého poznania, ale ani nejde o analýzu hlbších problémov z vyššie uvedených vzťahov. I keď sa bádatelia zhodujú, že poznanie z oblasti tradičných ľudových zdrojov malo a doteraz má svoju cennú výpovednú hodnotu, ktoré možno s úspechom využiť ako inšpiráciu pre bádateľský výskum, ale aj ako východiskových dát do značnej miery štatisticky preverených generáciami. Veľkú dôležitosť tu však hrá správny výber dát a použitá metodika.

Na strane druhej je treba vysloviť kritické a nekompromisné postoje k vzrastajúcej podpore a popularizácii šarlatánstva a okultizmu v oznamovacích prostriedkoch, v podobe pekných a príťažlivých programov, ktoré často hraničia s rafinovaným podvádzaním neinformovaných dôverčivých, ktorí potom často venujú značné finančné čiastky na zakúpenie podvodných preparátov a zariadení, ktoré sľubujú rýchle riešenie všetkých ich problémov.

Pri svojom zamyslení sa však vrátim k pôvodnej myšlienke – absencie propagácie vedy. Vedecké objavy a potreby vedy nenachádzajú na poli médií dostatočný priestor a ohlas. Je to bezpochyby aj preto, že vedecké výsledky a najmä analýza ich vplyvu na rozvoj spoločnosti je veľmi komplikovaná a nie ešte dostatočne rozvinutá vedecká disciplína, ktorá by mohla byť úspešne využívaná na rôznych úrovniach rozhodovacích systémov.

Vedecké výsledky samy o sebe – za ktorými sa skrýva veľa práce a málo senzácie – sú veľmi náročné na dôkladné pochopenie nielen spoločností, ale aj vedcami samými zo vzdialených odborov.

Som presvedčený, že veľkým poslaním vedy je vedome pestovať jej otvorenosť a ústretovosť k doposiaľ nepopísanému a neobjavenému. Pripomeňme, koľko trpkosti pripravili nekompromisné konzervatívne vedecké názory objaviteľom. Len týmto prístupom sa môže veda účinne brániť pavedám.

www.ipolitika.sk

Veda často stojí pred križovatkami; môže viesť ľudstvo do “raja i pekiel”. A hlavne konzervatívci často operujú faktami, že veda ľudstvo vedie do záhuby. Bolo tomu tak pri objave jadrových reakcií a opäť sa to deje v súvislosti s poznatkami v odbore klonovania a genomiky. O to viac je žiaduce prepojiť vedcov s rozmanitou spoločnosťou, ale predovšetkým s tými, ktorí o spoločnosti rozhodujú. Áno je to vláda a parlament. Pri vládnom chaose a nezáujme o občana, čas a nevyhnutnosť finančnej podpory vede nie je ani na okraji záujmu (ne)zodpovedných politikov.

Na Slovensku, kde pojem novinár je bez akejkoľvek vážnosti a akceptácie (skôr už vyznieva ako nadávka), citeľne absentujú odborne zdatní žurnalisti úspešne popularizujúci bádateľské výsledky, ktorí by dokázali zaujať spoločnosť pre podporu vedy ako kľúčového faktora rozvoja i ochrany spoločnosti. Politici i spomínaní žurnalisti by si už konečne mali uvedomiť, že systematická výchova a stimulácia odborníkov tohto typu je pre budúcnosť vedy nevyhnutná.

Je stále viac zrejmé, že musíme venovať viac pozornosti systematickému vyhľadávaniu talentov širokého zamerania, bez ktorých veda nemôže byť vedou. Mali by sme mať odvahu pre nich zaistiť mimoriadnu a neštandardnú podporu. Talent správne rozpozná len talentovaný. Sotva taký minister školstva nájde talenty na súkromnej košickej cigánskej škole so 150. žiakmi. Na viac si minister ani netrúfa, pretože sám priznáva: „ rómsky problém on sám nevyrieši“. A punktum. Ale to už je iná téma. Pridržím sa pôvodného zámeru pri mojom zamyslení. Ak zanedbáme náročnú výchovu pedagógov na všetkých stupňoch, talenty udusí mašinéria priemerného vzdelávania, ktoré nevie produkovať nič iné ako opäť priemer. Doteraz vláda a parlament málo podporuje tvorivý prístup k poznaniu, kde študujúci sú spoluhráči, nie len pasívni konzumenti.

Nemyslím si, že je správne predložiť študentom, ako sa hovorí len plnú misu jedla, ale musíme ich oboznámiť so všetkými trikmi prípravy tohto jedla, a to aj v chudobných (rozkradnutých) vodách slovenskej ekonomiky. Potom študenti obstoja, pretože nároky na vedu stále stúpajú.

Problémy tu sú, tie potrebujú odvážnych politikov a nie tárajov, ale kompetentných s odvážnym plánom neúnavne vyšľapávať zarastajúcu cestu k lepšiemu postaveniu vedy v spoločnosti.

 

zdroj: nas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>