Dozrel čas na odluku cirkvi od štátu

sas-logo www.ipolitika.sk

Požiadavky na zákaz interrupcií, ochrana manželstva ústavným zákonom, obmedzenie podpory antikoncepcie a práce v nedeľu sú v 21. storočí neakceptovateľné.

Cirkev sa týmto snaží posilňovať svoje postavenie v spoločnosti a spochybňuje práva, ktoré garantuje Ústava SR i medzinárodné dohovory. Ústava SR totiž jasne hovorí, že Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, ale stojí na občianskych princípoch.

Zákazom nedeľnej práce chce KDH vrátiť Slovensko do stredoveku. Úlohou štátu je vytvárať ľudom podmienky pre lepší život a nie riadiť ich osobné vzťahy alebo voľný čas. Rozhodovanie o tom, ako tráviť voľný čas, je neodňateľným právom každého človeka. V žiadnom prípade nie je prípustné, aby štát alebo cirkev určovali osobný život ľudí celej spoločnosti na základe náboženských argumentov.

Niektoré požiadavky cirkví je možné aplikovať aj v našom právnom systéme, ale len ako možnosť, rozhodne nie ako povinnosť stanovenú zákonom. Jedným z príkladov je výhrada vo svedomí, ktorá je súčasťou programu SaS a jej rozsah a spôsob uplatnenia má byť vopred presne dohodnutý so zamestnávateľom v pracovnej zmluve.

Minister kultúry za SaS bol prvým ministrom, ktorý otvoril diskusiu s predstaviteľmi cirkví a podujal sa systémovo riešiť otázku ich financovania. V čo najväčšej miere by malo zohľadňovať vzťahy medzi cirkvami a jednotlivými veriacimi a nemalo by byť určované politickou mocou.

www.ipolitika.sk

SaS preto navrhuje zavedenie systému asignačnej dane, teda poukázanie časti zaplatenej dane na základe slobodného rozhodnutia daňovníka (pre registrované cirkví a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia. Neasignovaná časť bude plynúť štátu na osobitný účel – obnovu národných kultúrnych pamiatok), ktoré je spravodlivejšie ako súčasný systéme. Tento systém by jednak priniesol možnosť slobodného rozhodovania jednotlivca o tom, ako budú využité jeho peniaze, ale viac ako dvadsať rokov po páde komunizmu by znamenal odpútanie cirkví od štátu.

Viera patrí do výsostne osobnej sféry každého človeka. Rovnako ako by štát nemal zasahovať do jej prežívania, by však nemali jednotlivci presadzovať svoje individuálne hodnoty na úroveň celej spoločnosti.

Richard Fekete
tímlíder pre kapitolu programu SaS Osobné slobody
http://www.strana-sas.sk/osobne-slobody/35

 

zdroj: strana-sas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>