Dekriminalizácia marihuany

www.ipolitika.sk

V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva do priameho osobného kontaktu s marihuanou, a to čoraz mladšie vekové kategórie. Doterajší systém represie a boja proti užívaniu drog, závislosti od drog, ale aj boja proti obchodovaniu s drogami sa ukázal ako neúčinný a nedostatočný. Strana SaS preto má vo svojom volebnom programe v kapitole Osobné slobody bod Dekriminalizácia marihuany.

Verejná diskusia na tému DEKRIMINALIZÁCIA MARIHUANY

15. februára o 18:30 – 20:00, Liberálny dom, Priemyselná 8

Dnes je trestnoprávny postih za čo i len jednorazové užitie marihuany postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog, pokiaľ ide o výšku trestu, pričom nebezpečnosť týchto konaní pre spoločnosť je omnoho vyššia. Trestné stíhanie tak môže mať v konkrétnych prípadoch priamo za následok nedokončené vzdelanie a stigmatizáciu záznamom v registri trestov, čo výrazne sťažuje uplatnenie sa takéhoto mladého človeka na trhu práce. Dekriminalizáciou marihuany zabránime nežiaducemu zhoršovaniu spoločenského uplatnenia ľudí následkom neprimeraného trestného stíhania pri kontakte s marihuanou na úrovni užívateľa a ostatnými navrhovanými opatreniami zvýšime účinnosť a komplexnosť miery odbornej prevencie.

Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti rozlíšime užívateľa od dílera, pretože je omnoho dôležitejšie pre ochranu spoločnosti postihovať závažnú trestnú činnosť dílerov smerujúcu k výrobe a distribúcii omamných látok.

www.ipolitika.sk

Marihuana je pravdepodobne najstaršou liečivou rastlinou, je nádejou na zmiernenie utrpenia a kvality života u ťažko chorých pacientov v terapii chronickej bolesti, onkologických ochorení, roztrúsenej skleróze (neurodegeneratívne procesy), Parkinsonovej chorobe, Alzheimerovej chorobe a epilepsii. Využitie marihuany na medicínske účely je povolené v Českej republike, Švajčiarsku, Rakúsku, Izraeli, Fínsku, Čine, Kanade a v 22 štátoch USA a ďalších sedem chráni svojich občanov pred federálnym zákonom. Nechceme brániť využívaniu liečiv vyrábaných z marihuany, ak človeku môžu pomôcť pri liečbe ochorení.

  • Prekvalifikujeme držbu marihuany v množstve nepresahujúcom päť gramov sušiny z trestného činu na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam v registri trestov.
  • Upravíme tresty za priestupky spáchané držbou marihuany tak, že v prípade zadržania množstva menšieho ako dva gramy sušiny budeme tento priestupok riešiť jej zhabaním a dohovorom na mieste. Držbu v množstve dva až päť gramov budeme riešiť jej zhabaním a formou ukladania alternatívnych trestov so systematickým využitím komplexných odborných preventívnych programov.
  • Pri priestupkoch mládeže do 18 rokov (vrátane držby menšej ako dva gramy) zapojíme do preventívneho programu spolu s mladistvým alebo maloletým aj jeho zákonného zástupcu. Rozšírime možnosti komplexnej odbornej pomoci rodičom mladistvých a maloletých, ktorí o ňu požiadajú z vlastnej iniciatívy pri problémoch so zvládaním výchovy.
  • Predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie, ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie mládeži kvalifikujeme i naďalej ako trestný čin.

 

Hostia diskusie:

Daphne Bergsma, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva

Tatiana Hičárová, drogyinak.sk

Martin Poliačik, poslanec NR SR

Juraj Droba, poslanec NR SR

 

zdroj: strana-sas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>