Štefan Zelník v rozhovore pre Zdravotnícke noviny: Všetky peniaze, ktoré občan a štát zaplatia, sa musia vrátiť späť do zdravotného systému

Stefan-Zelnik-330x290 www.ipolitika.sk

Bratislava, 30. januára 2012 – Poslanec NR SR za SNS Štefan Zelník poskytol rozhovor na aktuálne zdravotnícke témy Zdravotníckym novinám:

Aké sú podľa vás pozitívne a negatívne kroky súčasnej vlády v zdravotníctve?
Svoj postoj k zdravotnej starostlivosti a rezortu zdravotníctva súčasná vláda vyjadrila opakovane a to schválením zákona o štátnom rozpočte. Pre rok 2011 znížila platby štátu za svojich poistencov z 4,78 na 4,32 % a pre rok 2012 znížila túto platbu na 4%. Výrazne znížila objem finančných zdrojov pre zdravotníctvo, čo spôsobilo ďalší nárast dlhov v rezorte. Následne sa znížila dostupnosť ale aj kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Aký je váš postoj k transformácii štátnych zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti, zastavenej po akcii Lekárskeho odborového združenia?
Zdravotnícke zariadenia (tzv. príspevkové organizácie) dostávajú peniaze od zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe vystavených faktúr. Príspevok od štátu na svoju činnosť nedostávajú alebo len v minimálnej sume, čím defakto prestali byť príspevkovými organizáciami. Dnes na čele príspevkovej organizácie je jeden štatutár – riaditeľ menovaný a odvolávaný ministrom. Iste si viacerí želáme, aby sa zdravotníctvo odpolitizovalo. Štát na to, aby plnil štátnu zdravotnú politiku musí mať dosah na dôležité a najmä veľké zdravotnícke zariadenia. Zdravotnícke zariadenia (príspevkové organizácie) už dávno neplnia charakter príspevkovej organizácie, neustále sú kritizované pre neprehľadnosť ich hospodárenia, chýba zodpovednosť za riadenie, preto som za transformáciu. Odmietam však model, aký navrhovala súčasná vláda, keď bolo možné akciové spoločnosti predať. Som za to, aby zdravotnícke zariadenia ako akciové spoločnosti boli v režime strategických podnikov, bez možnosti ich ďalšieho odpredaja. Dosiahli by sme prehľadné účtovníctvo, správne a dozorné rady by sa konštituovali nielen zo zástupcov ktorých navrhne minister, ale aj zo zástupcov zamestnancov. Zo zákona členovia takýchto orgánov ručia v prípade zlého hospodárenia svojim majetkom. Ich odvolanie vzhľadom na zápis v obchodnom registri už nie je tak jednoduchý krok a ministerstvo by ani odvolať všetkých nemohlo. Transformácia prinesie prehľadné hospodárenie, osobnú zodpovednosť za riadenie. Strategické podniky nebudú predmetom predaja. Štát až do zavedenia platby za výkon (DRG systému) by takýmto strategickým podnikom musel uhrádzať ich stratu.

www.ipolitika.sk

Majú mať štátne a súkromné zdravotné poisťovne právo na zisk a za akých podmienok?
Som presvedčený, že všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť by mala zabezpečovať len jedna zdravotná poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia bez možnosti vytvárania zisku. Všetky peniaze, ktoré občan a štát zaplatia (okrem zadefinovaného fondu na režijné náklady) sa musia vrátiť späť do zdravotného systému.

Zákon 362/2011 o lieku a zdravotníckych pomôckach vyvolal v odbornej verejnosti kritiku. Je potrebné ho podľa vás novelizovať?
Minister zdravotníctva tvrdil, že prijatím zákona sa ušetria peniaze, ktoré sa použijú na ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Prax ukázala, že finančne sa získa minimum a zákon komplikuje prácu lekárom ale aj lekárnikom, ľudia platia viac, vzniká chaos pri povinnom očkovaní, podávaní depotných antipsychotických liekov atď. Zákon je potrebné novelizovať.

Postupuje zavádzanie e-Health do reálnej praxe a je potrebná väčšia razancia?
Očakával som nielen väčšiu razanciu, ale aj širšiu diskusiu s odbornou verejnosťou. Žiaľ, ministerstvo neurobilo ani jedno ani druhé.

Aké by mali byť prvé kroky nového ministra zdravotníctva?
- urobiť pravdivú inventarizáciu o stave zdravotníctva na Slovensku. Súčasne oddiskutovať s odbornou verejnosťou a stavovskými organizáciami dlhodobú víziu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
- zaviesť do praxe v najkratšom možnom čase model nového spôsobu oceňovania za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ( DRG ), vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, kde takýto systém platby je možné zaviesť.
- vytvoriť legislatívne podmienky aby všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť zabezpečovala len jedna zdravotná poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia bez možnosti vytvárania zisku. Všetky peniaze, ktoré občan a štát zaplatia ( okrem zadefinovaného fondu na režijné náklady) sa musia vrátiť späť do zdravotného systému.
- v systéme zdravotného poistenia zmeniť princíp totálnej solidarity na princíp adresnej solidarity. Vytvoriť legislatívne podmienky pre vznik pripoistenia zdravotného rizika tak, aby sa nezneužíval princíp solidarity (napr. pripoistenie pre adrenalínové športy, nadštandardných prístupov…..), aby sa zabránilo zneužívaniu solidarity v zdravotníctve časťou obyvateľstva buď vedomým seba poškodzovaním, alebo nerešpektovaním liečby (napr. užívatelia drog by mali iba jednu liečbu hradenú zo zdravotného poistenia, ďalšiu by si hradil pacient sám).
- naprieč politickým spektrom dosiahnuť zadefinovanie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodu štátom plateného poistného, a to minimálne 5 percent z priemernej mzdy pri postupnom každoročnom zvyšovaní platby štátu o inflačný koeficient.

 

zdroj: sns.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>