Otvorený list predsedníčke vlády „tejto krajiny“

klenko www.ipolitika.sk

11. 01. 2012 - Vláda SR schválila 19. decembra 2011 nariadenie obsahujúce zoznam obcí, ako aj zoznam označení obcí v jazykoch národnostných menšín, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva.

Prijaté nariadenie vyvoláva sériu pochybností o jeho ústavnosti a zákonnosti. Preto sme predsedníčke Vlády SR Ivete Radičovej adresovali otvorený list v nasledovnom znení:
„Podľa zákona č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín, § 2:
1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej 15% obyvateľov, majú právo v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.

Zaradiť obec do zoznamu obcí s dvojjazyčným označením bude možné až po tom, ak podiel obyvateľov hlásiacich sa k príslušnej národnostnej menšine potvrdia dve po sebe nasledujúce sčítania ľudu na Slovensko, ktoré budú zverejnené po júli 2011.

Medzitým sa konalo zatiaľ len jedno sčítanie, ďalšie možno očakávať o desať rokov, t.j. v roku 2021. To znamená, že obec môže byť priradená do tohto zoznamu (obce s podielom minimálne 15 percent menšinového obyvateľstva v zmysle novelizácie zákonom č. 204/2011 Z.z., ktorým sa mení zákon o používaní jazykov menšín z r. 1999) najskôr v roku 2021.

Situácia, ktorá vznikla v tejto oblasti po 19. decembri 2011 ukazuje, akým spôsobom pán Rudolf Chmel vykonáva funkciu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Ide o nominanta strany, ktorá je založená na etnickom princípe.

www.ipolitika.sk

Potvrdzuje sa, že ak je v strane Most – Híd aj niekoľko členov slovenskej národnosti, ešte to neznamená, že koná v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky. Pán podpredseda vlády nekoná v záujme rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

V prípade vládou schváleného nariadenia je vážne podozrenie, že je v rozpore aj s Ústavou SR. Preto Vás žiadame, aby sa Vláda SR opätovne zaoberala vzniknutou situáciou po prijatí sporného nariadenia a odstránila jeho rozporné ustanovenia a nesúlad so zákonom č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín.“

Ide o ďalší príklad toho, ako vládny kabinet vnáša chaos do legislatívnej praxe. Alebo je to daň za účasť etnickej stany na vládnutí? Pravicové vlády sa na Slovensku vždy opierali o podporu neštandardných menšinových zoskupení. A robili im ústupky. V rozpore s duchom občianskej spoločnosti. Aktuálne aj v rozpore s právnym štátom.

V minulosti to bola Strana maďarskej koalície, ktorá vo svoj prospech zneužívala tzv. maďarskú kartu. Dnes je to Most – Híd. Túto skutočnosť by si mali uvedomiť aj naivní kandidáti slovenskej národnosti, ktorí sa uchádzajú o dôveru voličov v jej známych farbách.

Vláda Ivety Radičovej necháva budúcemu kabinetu nelichotivé dedičstvo aj v oblasti národnostnej politiky. Aspoň v predčasnom konci svojho funkčného obdobia by mala prejaviť kúsok súdnosti a napraviť situáciu, ktorá nastala vďaka Chmelovmu chorému nariadeniu.

Marián Klenko, predseda Republikovej rady ĽS – HZDS

Zdroj: hzds.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>