Oto Flimel: Obnovme svoju štátnosť a svojprávnosť

narod a spravodlivost www.ipolitika.sk

Na úvod môjho príspevku je potrebné ujasniť si určité skutočnosti, aby sme sa mohli pohnúť a konať v správnom smere, a aby sme porozumeli “rovnici”, ktorá sa nedá oklamať. Keď sa už v súčasnosti nachádzame v tej finančnej kríze, tak si hneď na začiatku objasníme, čo mnohým ľuďom na Slovensku nie je možno úplne jasné, čo je obeživo (teda peniaze) a aký má zmysel. Obeživo nie je energia, ale energetický nosič, ktorý má slúžiť na to, aby rôznym spôsobom ľuďmi produkovaná energia mohla prúdiť, cirkulovať v obehovom systéme sociálneho organizmu a tým ho udržiavať pri živote. Primárne je dôležitý obeh energie, pričom energetický nosič je len pomôcka, ktorá to umožňuje jednoduchším spôsobom. Energetický nosič môže prirodzeným spôsobom obiehať v obehovom systéme len v spojení s energiou, ktorú nesie, a ktorá ho kryje.

Ak sa energetické nosiče dostávajú do obehového systému, a to v rámci úverovo-úrokového procesu, bez spojenia s energiou, teda krytím, menia svoj prirodzený charakter a stávajú sa z nich “energetické vysávače”, ktoré nielenže narúšajú energetickú hladinu krytých nosičov v obehovom systéme, ale spôsobujú aj ich odliv. Obehový systém následne začína “krvácať”, pričom pri kritickej strate “krvi” nastáva jeho kolaps a teda aj kolaps celého sociálneho organizmu. “Majster slova” a prezident FED-u, pán Bernanke, zadefinoval obehový systém založený na princípe energetických “vysávačov”, ako skryté zdaňovanie. Teda tu sa nejedná ako by sa mohol mylne domnievať nejaký “nevzdelaný sedliak”, o skryté okrádanie, ale podľa už spomínaného pána ide o skryté zdaňovanie.
Pri súčasnom celkovom úverovom zaťažení, spojenom s imaginárnym zachraňovaním eura a ďalšími záťažami ležiacimi na pleciach obyvateľstva je možné predpokladať, použijúc definíciu pána Bernankeho, že: v nastávajúcom období bude prebiehať progresívne “skryté zdaňovanie” obyvateľstva kombinované s inflačným nárastom cien, inflačným poklesom miezd, poklesom dopytu, rušením pracovných miest atď. Pekne po špirále a to až do bodu, kedy dôjde k úplnému kolapsu nášho sociálneho organizmu, pričom tento proces bude zničujúco pôsobiť na sociálne najslabšie vrstvy spoluobčanov a takzvanú strednú triedu. My sa pritom nachádzame v pozícii, kedy nemôžeme urobiť žiadne dôležité opatrenia, aby sme tomu mohli účinne zabraňovať, pretože sme prišli o svoju štátnosť. Čo tým chcem povedať??? Štát je politicky nezávislé územie, čo znamená v prvom rade nezávislú zákonodarnú moc, čo článok 7, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky neguje. Však posúďte sami.:
Čl.7 /2/ Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.
www.ipolitika.sk
 Slovenská štátnosť v súčasnosti neexistuje, pretože prebiehalo postupné odoberanie štátotvorných prvkov a tento proces sa v dnešnej dobe završuje. Naša “zákonodarná moc” má charakter drahého tlmočníka cudzích rozhodnutí. A tak sme sa dopracovali k už spomenutej “rovnici”, ktorá sa nedá oklamať. Ak sa niekto domnieva, že zotrvanie v organizácii, kde dodržiavanie pravidiel platí len pre slabých a bez znovuobnovenia štátnosti tu niekto niečo vyrieši, ten sa hlboko a naivne mýli. Ako môžete riadiť auto, ak nedržíte v rukách volant a ste len v pozícii bezmocne sa prizerajúcich pasažierov? Lebo ten, kto neriadi primárne procesy, nemôže zákonite riadiť ani procesy sekundárne!
1. potrebujeme získať kontrolu nad peňažným, obehovým systémom,
2. potrebujeme prinavrátiť hospodárstvu na Slovensku slovenský charakter,
3. potrebujeme zrušiť akékoľvek obmedzenia pre produkciu potravín a naopak podporovať jej zvyšovanie,
4. potrebujeme v čo najväčšej miere “zacykliť” hospodársky systém,
5. potrebujeme regulovať dovoz a vývoz,
6. po dvadsiatich rokoch je potrebné prehodnotiť všetky aspekty politických rozhodnutí ako napr. privatizácia strategických podnikov, zavretie blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ako aj cielenú likvidáciu pôdohospodárstva zo strany EU pre záchranu vlastného exportu starých členských štátov. Je nemorálne, že strategické spoločnosti v rukách nadnárodných korporácií vykazujú zisky v stovkách miliónov eur a obyvateľstvo, ktoré tieto hodnoty budovalo 40 rokov je pripravené o ľudskú dôstojnosť v radoch na potravinovú pomoc, ako v niektorej rozvojovej krajine v Afrike?!
7. potrebujeme zákon o ľudovom referende vo všetkých národno-strategických rozhodnutiach, ktoré majú ďalekosiahly dopad na hospodársko-sociálny stav občanov SR. Zákon, ktorý bude bez obmedzení (ako je napr. 50% kôrum), ktoré ho teraz znefunkčňujú a zaručí záväznosť výsledku referenda na úrovni ústavného zákona.
Samozrejme potrebujeme urobiť mnoho ďalších vecí, nič z toho za súčasného stavu nie je možné urobiť, preto by sa mal každý občan Slovenskej republiky vo vlastnom záujme, ako aj záujme svojich spoluobčanov, snažiť o to, aby sme obnovili našu štátnosť a svojprávnosť. “Vo svetle okolností budovania novodobého socialistického zväzu kapitálu, je kuriózne sledovať slovenských politikov, novinárov, či intelektuálov ako so zamilovaným pohľadom, upretým kamsi do diaľky, ešte stále snažia chváliť cisárove šaty a snívajú o svetlých európskych zajtrajškoch.” Ale my už dnes s istotou vieme, že cisár je nahý!
Pokiaľ ide o naše členstvo v “humanitárnej organizácii” NATO, bude asi lepšie, ak všetky “benefity” z tohto členstva ponecháme v rukách jej zakladateľov a budeme sa porúčať, lebo neviem si predstaviť ako budeme vysvetľovať našim deťom morálnu zodpovednosť za vedenie útočných vojen a vraždenie žien a detí v mene medzinárodného kapitálu. Každý, kto sledoval bombardovanie Srbska a vedenie útočnej vojny voči suverénnemu štátu takzvané “nesenie demokracie a slobody” do Líbie, vie, o čom hovorím. Je potrebné zaujať k tejto problematike jasný postoj, aby nás Hospodin za naše mlčanie v dohľadnej dobe “nenavštívil egyptskými ranami!“
zdroj: nas.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>