Martin Kastler a Anna Záborská: Prenasledovanie kresťanov patrí do politickej agendy

02_KDH_logo_basic_white rectangle_pozitiv_rgb www.ipolitika.sk

(Norimberg, 3.1.2012 orimbergath.net) 014 891 - „Náboženská sloboda sa musí stať kritériom poskytovania finančnej rozvojovej pomoci,“ požaduje nemecký europoslanec z Norimbergu Martin Kastler (CSU). Vzhľadom na najnovšie útoky na kresťanov v Nigérii poslanec v interview pre kath.net žiadal konkrétne politické opatrenia Európskej únie na uznanie náboženskej slobody a ochranu kresťanov pred prenasledovaním.

kath.net: Pán Kastler, po útokoch na kresťanov na Prvý vianočný sviatok v Nigérii prešla európskou i nemeckou politikou vlna rozhorčenia. No odpor, rozhorčenie a hnev samotné pomôžu prenasledovaným kresťanom iba málo. Čo robiť?  Kastler: Je to už takmer politické posolstvo, keď nemecký prezident, kancelárka a iní známi politici verejne vyjadria svoje rozhorčenie a smútok. Rovnako je politickým posolstvom, keď komisár Barroso preberá patronát nad konferenciou o prenasledovaní kresťanov v Libanone, ktorá bude v novembri. No vyhlásenia a patronáty samotné nestačia. Chápem, že skupiny na ochranu ľudských práv, nadácie, predstavitelia cirkví alebo proste kresťania už požadujú viac ako iba súcit s postihnutými bratmi. K tejto požiadavke sa pripájam ako kresťan, ako člen CSU a ako člen Európskeho parlamentu. Mne je jasné: náboženská sloboda a ochrana kresťanov ako najprenasledovanejšej náboženskej skupiny na svete patria ešte výraznejšie do agendy Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

kath.net: Má snáď Európa prevziať úlohu svetovej ochrannej moci pre kresťanov?

Kastler: V tejto otázke zaznieva často vyjadrovaná kritika, že Európa sa musí vo veciach náboženstva a svetonázoru správať neutrálne. No mnohí si pletú neutralitu s ľahostajnosťou. Práve všetci tí, čo sa odvolávajú na právo a zákony, by mali mať záujem o to, aby ľudské práva – a právo na slobodné praktizovanie náboženstva k nim zásadne patrí – sa dodržiavali na celom svete. Európa ako občianska moc sa cíti zaviazaná pokoju na celom svete. Pravý mier a pokoj však bude iba tam, kde vládne sloboda. Pre náboženskú slobodu to platí zvlášť.

kath.net: Čo to znamená konkrétne?  

Kastler: To sa stane konkrétnym skôr, ako je mnohým – aj inštitúciám Európskej únie – milé. Náboženská sloboda sa musí stať kritériom poskytovania prostriedkov  rozvojovej pomoci. Pre mňa to znamená aj to, že ak prídu správy o náboženskom prenasledovaní, už aj pri prisľúbených prostriedkoch sa presadia sankcie. To EÚ urobiť môže, ak len bude chcieť. To isté platí napríklad pre oblasť zahraničnej a obchodnej politiky. Prečo neurobíme kvantitu a kvalitu našich vzťahov s jednotlivými štátmi závislé aj od právneho postavenia náboženských menšín a od spoločenského prístupu k nim v príslušnej krajine? To by bol silný signál, že diktátori, režimy a autoritatívne vlády pred očami ktorých, či dokonca na ich príkaz sa prenasledujú náboženské menšiny, musia počítať so sankciami.

www.ipolitika.sk

kath.net: Ako chcete takúto politiku zaviesť v rámci inštitúcií EÚ?

Kastler: Táto otázka je viac ako oprávnená. Potrebujeme potrebné informácie o situácii náboženských menšín na celom svete a expertízu na jej zhodnotenie. Preto som nedávno v parlamente navrhol zriadenie referátu pre náboženské otázky v novej zahranično-politickej službe EÚ. To však vysoká predstaviteľka Lady Ashtonová z mne dodnes nejasných dôvodov rázne odmietla. Pritom by to bol podstatný prínos k vierohodnej politike ľudských práv EÚ. S rastúcim sklamaním však konštatujem, že Lady Ashtonová nielen že nemá záujem o osud prenasledovaných kresťanov, ale sama má veľmi negatívny vzťah ku kresťanským koreňom Európy.

kath.net: To nie sú dobré predpoklady pre spoločný európsky postoj proti prenasledovaniu kresťanov. Vidíte vôbec realistickú šancu politiky proti prenasledovaniu kresťanov?

Kastler: Vidím mocné signály, žiaľ, však nie z inštitúcií EÚ, ale skôr zo strany jednotlivých nositeľov mandátov na úrovni EÚ aj v Nemecku. Menovaním Volkera Kaudera má predseda najväčšej frakcie nemeckého parlamentu dodať váhu týmto prípadom v rámci OSN a Rady Európy a chce sám cestovať do Nigérie, aby si urobil obraz o situácii. To je viac ako politika vyhlásení pre tlač. Viem o ďalších kolegoch poslancoch v Nemecku i v EÚ, že osud kresťanov ich osobne ženie po celom svete. Smutných príležitostí k tomu je dosť, ako nedávno v Nigérii.
Nenecháme to však len tak. Teraz pracujem na rezolúcii, ktorú spoločne s kolegami Annou Záborskou zo Slovenska, Jánom Olbrychtom z Poľska, Mariom Maurom z Talianska a ďalšími predložím do pléna zasadnutia Európskeho parlamentu v januári.

kath.net: S akými reakciami sa stretávate pri takýchto iniciatívach?

Kastler: Od tvrdého odmietania ľavice, cez popieranie a ignoranciu u zodpovedných ako Lady Ashtonová, až po nadšený súhlas pri mojich prednáškach a diskusných pódiách v Bavorsku i celom Nemecku. Aj vďaka nasadeniu mnohých ľudí s mandátom CDU a CSU téma prenasledovania kresťanov dávno prekročila prah k pozornosti verejnosti. Teraz nastala hodina konania v Berlíne a v Štrasburgu – prenasledovanie kresťanov patrí do politickej agendy.

ZDROJ: kdh.sk
kath.net: Pán Kastler, ďakujeme vám za rozhovor. –zg-

 

 

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>