Dr. Vladimír Šotter: Väčšina nemusí byť odrazom pravdy a kvalifikovanosti

narod a spravodlivost www.ipolitika.sk

Demokratický princíp prostredníctvom hlasovacieho práva vyvoláva rovnostársky predpoklad, že každý volič je kvalifikovaný pre akúkoľvek oblasť.

Hlasovacie právo je len jedným z falošných pilierov demokracie. Prečo? Pretože väčšina nie je intelektuálne kvalifikovaná a nemá dostatočné vedomosti o tom, čo znamená spravovanie štátu, kraja, mesta, obce. Dovolím si povedať, že ani posúdenia schopná.

 

Hlasovacie právo totiž vyvoláva rovnostársky predpoklad, že každý volič je kvalifikovaný pre akúkoľvek oblasť. Že absurdita? Ilustrujem reálnu situáciu. Vyberám z blogu predsedníčky NAS pani Belousovovej na portály SME, konkrétne jeden z mnohých hulvátskych citátov jej oponentov, citujem:

1/ „… obyčajná kysucká nána. Navyše zrejme aj silne mentálne retardovaná.“

2/ „…pokiaľ sa skutočne chcete stať zase človekom a nezostať gorilou.“

 

A veru bolo ich dosť – väčšina.

 

Fíha, ostré slová, za ktoré by sa nehanbil ani kočiš, či nesvojprávny človek. Vyslovil ich však človek, ktorý z prejavu je zrejme hlásiaci sa k opozícií voči dáme. A tí veľmi radi o sebe tvrdia, že sú slušní, prípadne intelektuáli a tiež zodpovední. Nuž prejavilo sa to v plnej miere.

 

Aké možné kritérium by malo rozhodnúť o tom, aby slová okiadzačov (nie diskutérov) pomohli objasniť a potvrdiť  ich obsah? Prirodzene tí, ktorí sú pre to kvalifikovaní, t.j. sudcovia – za predpokladu, žeby okiadzač sa neskrýval za nick a pani Belousovová by „intelektuála“ zažalovala. Keby išlo o hlasovanie vo veci jeho výroku bolo by úplne irelevantné, pretože väčšina nie je nikdy kvalifikovaná pre funkciu sudcu, rovnako, ako väčšina nie je kvalifikovaná pre riadenie štátu, kraja, mesta, obce. Stačilo si k uvedenému extempore pozrieť internetové diskusie k príspevkom predsedníčky NAS pani Belousovovej a hneď bol človek v obraze, koľko má Slovensko „kvalifikovaných právnikov, sudcov, prokurátorov“, predpokladom je, že účastníci diskusie boli vekom voliči, teda osoby zodpovedné za svoje výroky.

 

Našlo by sa dostatočné množstvo príkladov nezmyslov o demokratickom pilieri, ktorý vyhlasuje nadradenosť väčšiny, inými slovami, že názor väčšieho počtu občanov je nadradený menšiemu. Spomeniem citát českého herca Petra Nárožného: „Demokracia je jediný systém, kde dvaja hlupáci prehlasujú jedného chytrého.“  Zrejme sa toho výroku známeho herca chytili „slušní chlapci“ na spomínanom portály a začali pani Belousovovu valcovať, a tiež KDH, pretože: „… založili tajnú skupinu a nie hocijakú. Má združovať mladých sympatizantov, ktorých hlavným cieľom bude masovo reagovať v diskusiách pod článkami na internete. Nie však slobodne, ale tak ako im to prikáže vedenie KDH. Úloha je jasná, vychvaľovať svojich ministrov, kritizovať novinárov, ktorí negatívne články budú písať a tým docieliť vytvorenie idealizovaného obrazu o KDH“, píše sa na Topkehttp://www.topky.sk/cl/10/1246284/ pod názvom „KDH má úderku na balamutenie ľudí!“

 

Alebo ešte jeden príklad. Chorý človek na srdce musí byť operovaný, lenže vyvstáva otázka: Bude mať voperované dva bajpasy, alebo tri? Voperuje sa mu kardiostimulátor, alebo nie? Predstavte si, že sa bude rozhodovať hlasovaním. Jedna skupina budú desiati lekári a druhá skupina dvadsiati – ostatní zdravotnícky personál so zastúpením sestier, ošetrovateľov, nemocničných upratovačiek i nemocničných informátorov. Druhá skupina prehlasuje kvalifikovaných odborníkov prvej skupiny. Pacient zomrie. No a čo, veď kvalifikovaná menšina sa musela podriadiť nekvalifikovanej väčšine. A takto nejako to ide v demokraciách, ktoré už vo svojej podstate popierajú prirodzenú hierarchiu. Napríklad taká hinduistická náuka sa opiera o hierarchiu, ktorá smeruje zhora nadol, t.j. od najvznešenejšej kvality duchovnej až ku kvalite najmenej vznešenej, inými slovami – materiálne.

 

Etika súčasného politika je etikou akejkoľvek TV súťaže, ktorá je sponzormi oblepená reklamami a vážená porota momentálne udržujúc, čo najväčšiu skupinu fanúšikov v napätí, aby nakoniec vyniesla verdikt sluhu najsilnejších sponzorov.

 

Pôvodná myšlienka demokracie vyšla z malého spoločenstva, v ktorom sa všetci navzájom poznali, pričom vedeli o svojich schopnostiach i slabostiach. Zástupcovia ľudu boli teda volení po veľmi zrelej úvahe z tých najlepších. Prevzatie tohto zďaleka nie univerzálne použiteľného modelu modernou západnou kultúrou, ktorá ho vylepšila o voľby zástupcov občanov, viedlo až k súčasnej katastrofe. Často ide pre väčšinu voličov skutočne neznáme, médiami idealizované osôbky vychádzajúce z politických strán zastupujúce nepriehľadné záujmy rozmanitých ekonomických a mocenských lobistických skupín.

 

www.ipolitika.sk

Dôsledkom toho je, že v demokratickom slovenskom zlepencovom (autor pod pojmom „zlepencovom“ tým nemyslí len súčasnú dosluhujúcu vládu)  prostredí menšie množstvo ambicióznych,  odborne a ľudsky však nespôsobilých osôb, rozhoduje o stále väčšom počte ľudí.

 

Takéto politické osôbky a nimi vyprodukované nepodarky neskôr už sú nevratné a neopraviteľné, pričom nemajú čas ich napraviť ani ich nasledovníci, pretože sú klonom predchádzajúcich, avšak čoraz viac rezistentní voči zodpovednosti voličov.

 

Ten kto nakoniec konzumuje tento politický sajrajt zaplatí vďaka premyslenej stratégii stále ľahostajnejší a otupenejší volič. Legálne sa kradne, legálne sa okiadza, legálne sa vykorisťuje, legálne sa klame a tomu hovoríme – demokracia. Žiadna pestrofarebnosť v zmysle mnohorakosti, mnohých podôb. Je to draho platená služba v mene verejnosti, proti nej samotnej.

 

Hromady nedokonalých zákonov, ktoré nepoznajú ani zákonodarcovia prinášajú všemožný výklad, ktorý sa ani nesnaží o úpravu pravidiel v etickom rámci. Prečo? Pretože v prvom rade  by muselo dôjsť k zrušeniu ringov vynikajúco platených politických gladiátorov, centralizovanej moci a presun všetkých právomocí na oveľa menšie, skutočne demokraticky samosprávne jednotky. Tie by potom museli byť riadené ľuďmi, ktorí sú lokálne známi a vďaka svojim morálnym vlastnostiam a schopnostiam získali prirodzený rešpekt tých, ktorých zastupujú.

 

Stranícky systém produkuje direktívy odporujúce elementárnym zásadám zdravého rozumu. Jediným ich cieľom je pohodlné riadenie života spoločnosti i jednotlivcov. Na to potrebujú neprehľadnú spleť množstva vzájomne prepletených ústupkov a kompromisov, spletených do hrubého biča, ktorý plieska nad hlavami občanov a beda sa mu vzoprieť, pretože jeho šľahnutie štípe, ale tiež úmyselných legislatívnych „chýb“ a „omylov“, ktoré  úspešne zaručujú nadobčanom istotu živobytia až naveky vekov.

 

Za dvadsať rokov demokracie sme sa dostali až do štádia absolútnej devalvácie hodnôt. Stráca sa význam slov, obsah pojmov sa svojvoľne interpretuje natoľko, že keď dvaja politici z protichodných táborov sedia a komunikujú, akoby jeden hovoril čínsky a druhý fínsky, pričom navzájom neovládajú jazyk toho druhého.

 

Nevyhnutne tak došlo a dochádza k tomu, že napríklad slovenský parlament v snahe vyrovnať sa s dlhmi socialistickej minulosti pri dodržiavaní „ľudských práv“ síce navonok vyprodukoval veľa iste pozitívnych reštitučných a rehabilitačných zákonov, ale paralelne s touto činnosťou v záujme udržania demokracie sa dopustil nových prechmatov, ktoré raz budú opäť musieť byť odsúdené a rehabilitovaní noví ukrivdení.

 

Stranícka smotánka zložená z alibistických leňochov nie je ochotná a zrejme už ani schopná prevziať zodpovednosť za vlastné činy. Hlavná vec, že sa skrývajú za kresťanstvo, demokraciu, ľudské práva, či dokonca za humanizmus.

 

Odložme už konečne našu skromnosť, či ľahostajnosť, pretože sa môže stať, že zostaneme bez elektrického prúdu, že nám prestane tiecť pitná voda, že budeme jesť pokazené potraviny. Prestanú existovať aj tie deravé pozemné komunikácie, začneme umierať, pretože nebudeme mať peniaze na lieky a zdravotnú starostlivosť. Keď vypukne spoločenská kalamita ľudia prestanú byť kresťania aj humanisti. Nerobme si falošné ilúzie. Pozrite si v TV, čo ľudia dokážu pri prírodných katastrofách, výpadkoch elektrického prúdu v amerických mestách – rabujú. Ľudia sa správajú ako odtrhnutí z reťaze. Či už teraz máme málo vrážd a samovrážd? Veď už teraz nemajú všetci občania na lieky, alebo zdravú výživu. Ľudia žijú v štátom vynucovanej amorálnosti – keby tomu tak tomu nebolo, nepotrebovali by sme aj tak nemohúce poriadkové sily, všadeprítomné  kamery, atď. Tie nie sú na použitie pre tých, čo zodierajú značkové oblečenia v poslaneckých a vládnych kreslách, tie sú určené pre občiansky plebs.

Spoliehajme sa na svoj rozum, vrodenú intuíciu. Postavme sa za tých, ktorí ešte chcú a vedia nahlas prejaviť to, čo si síce väčšina z nás myslí, ale nenájde odvahu postaviť sa na vzdor. Prospejeme tým predovšetkým sami sebe.

 

Krikľúnske vyhlasovanie, najslabšej – chválabohu končiacej – premiérky, zmien k lepšiemu za posledný rok je prostriedkom na manipulovanie manipulovateľných, ohlupovanie zbedačených. Sme mysliace ľudské bytosti, tak sa teda aj správajme. Zahoďme príslovečný slovenský strach a ľahostajnosť. Podporujme tých, ktorí sa snažia odhaliť a hovoriť pravdu. Pošlime na politický cintorín samozvaných slušných, tzv. intelektuálov, tých, ktorým sa zo slovenského štátneho znaku chce vracať, tých, ktorí nevedia našu vlasť, Slovenskú republiku nazvať inak ako krajina. Tých, ktorí podpisovali petície za zachovanie Československa, tých, ktorí namiesto zdravého rozumu sa „opíjajú“ drogami, tých, ktorí sa nachádzajú v spise Gorila…

 

Prioritu musia dostať schopností občanov spojené so znalosťami, túžbou po zveľaďovaní slovenskej vlasti, altruizmom a vôľou k zodpovednej práci.

 

Predovšetkým zmenami v našom myslení, môžme kvalitatívne zmeniť naše životy.

 

Post scriptum

 

Odkaz prvému „slušnému“ adresátovi horeuvedeného citátu: Je vylúčené, aby silne retardovaná osoba ukončila vysokú školu s červeným diplomom. Pani Belousovová taký diplom má.

 

Odkaz druhému „slušnému“ adresátovi tiež horeuvedeného citátu: Pani predsedníčka je pohľadná žena, mimochodom vkusne sa obliekajúca. Kiežby takých političiek Slovensko malo viac.

 

zdroj: nas.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>