Čo to vlastne tá “politika” je?

PS www.ipolitika.sk

Od otca som ako malý počúval, že starý otec hovorieval: “politika je svinstvo, a kto ju robí je sviňák”.

Tak som aj k politike pristupoval, najmä keď som sa narodil v roku 1966 a svet som začal vnímať až po “nejakej” Pražskej jari. Bol to hlboký socializmus, ktorý mne, jednému z troch potomkov obyčajných ľudí dal možnosť študovať aj strednú aj vysokú školu. Tu je treba aj vidieť vplyv doby. Tá nás formovala, že tí hnusní kapitalisti nedovolia študovať šikovným, ale chudobným. Navyše si uvedomte, že som chodil na 1. základní devítiletou školu Velké mostecké stávky. Štát a vlastne všetko riadila strana – komunistická strana.
Potom prišla nežná revolúcia a rozdelenie republiky na dve samostatné časti. Dnes moju Slovenskú republiku a moju rodnú Českú republiku. Či to rozdelenie bolo dobré je mimo zámer tohto príspevku. Kľúčový moment je ta nežná revolúcia. Zrazu sme boli slobodní, bez “nadvlády” tej strany. Postupne sme si začali uvedomovať čo to vlastne znamená. “Konečne” dostali ľudia možnosť sa venovať svojím záujmom, podnikaniu, cestovaniu a iným aktivitám. Málokto z nás sme sa hrnuli do politiky. Veď teraz už netreba, teraz máme demokraciu a tá to vyrieši.
Nevyriešila.
Prešlo vyše 20 rokov a vo viacerých ohľadoch sme na tom horšie ako pred nežnou revolúciou. Neberte to ako volanie starých časov, ale pred 1989 sme mali takmer jasno čo nechceme – socializmus. Dnes je verejný život a politika tak komplikovaná, že je ťažko si vybrať ani to čo chceme, ale ani to čo nechceme.

Toľko nevyhnutný úvod a teraz k téme čo to tá politika teda je.
Pojem politika je, tak aby sme mali jednotný názor podľa aspoň nejakej slovníkovej definície (sk.wikipedia.org/wiki/Politika):
“Politika (z neskorolat. politice < gr. slova politiké – umenie správy štátu < gr. pólis – mesto (-ský štát), občianstvo) je proces a metóda záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa. V užšom slova zmysle sa pojem politika vzťahuje na kolektívne rozhodovanie zamerané na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci.
V rámci takýchto kolektívnych rozhodnutí je politika umením spravovať veci verejné, umením riadiť štát a obhajovať záujmy jedného štátu voči druhému, vytvárať a udržovať vzťahy medzi týmito štátmi. Prostriedkom politiky je politická moc, ktorú je možné získať buď demokratickými prostriedkami alebo násilím. V demokratickej spoločnosti vstupujú do politiky politické subjekty politickým presviedčaním a vyjednávaním, a tak vytvárajú politické rozhodnutia. Medzi takéto subjekty môžu patriť jednotlivci (občania) alebo organizácie (politické strany a hnutia, mimovládne organizácie a iné záujmové skupiny). Vynútiteľnost politického rozhodnutia je zaistená autoritou, ktorá vykonáva politickú moc. Politika v antickom Grécku bola chápaná ako správa vecí verejných.”

www.ipolitika.sk

Ďalšia potrebná definícia je demokracia (sk.wikipedia.org/wiki/Demokracia):

“Demokracia (po grécky δημοκρατíα = vláda ľudu > z gréckeho δημος (demos)=ľud + κρατειν (kratein)= vládnuť) je:

  • a) formou politického zriadenia, v ktorom je zdrojom všetkej moci ľud. Vo všeobecnej forme demokracie sa menšina v rámci daných politických organizačných štruktúr podriaďuje rozhodnutiam väčšiny a táto väčšina je zároveň zaviazaná k rešpektovaniu neodobrateľných práv menšiny. V dnešnej dobe je demokracia všeobecne považovaná za „najmenej zlý“ (Churchill) model vlády.
  • b) historicky politické zriadenie v starovekom Grécku vo väčšine jeho mestských štátov, najmä v Aténach v 6. – 4. storočí pred Kr. majúce isté charakteristiky a)
  • c) V širšom slova zmysle termín demokracia označuje aj súbor názorov a postojov jednotlivca k okolnému svetu, ku spoločnosti, v súlade s a).”

To znamená, že systém ktorý tu je v svojej pôvodnej podstate nie je zlý, ale má dva závažné nedostatky:

1. odpojil sa od vecí verejných – nás všetkých, našich spoločných, tým že sa stal záležitosťou úzkej skupiny ľudí. 2. zastaral vo využívaní dnešných komunikačných možností.

Poznámky:1. dnešný vykonávatelia politici si vlastne slovo “politik – správca vecí verejných” neprávom privlastnili a zneužili. Preto sa tomuto pojmu neprávom dostalo negatívneho obsahu. Súčastní politici totiž nespravujú (vo väčšine prípadov) veci verejné, ale zneužívajú ich na svoj (seba samého a svojich spriaznených skupín) prospech.
2. politika sa do takéhoto stavu dostala z dvoch hlavných dôvodov: nedobrí ľudia, nedokonalé komunikačné možnosti. Pôvodne mal politik odbremeňovať občanov od ďalšej záťaže, tak aby sa mohol venovať tomu čo vie a chce riešiť. Avšak pre ľudí so zlým morálnym základom sa politika stala prostriedkom na ovládanie. Nakoľko (dlhá) doba tohto prelomu nemala dnešné komunikačné prostriedky, ľudia – občania – voliči, si nemali možnosť a čas vymieňať poznatky o ich fungovaní, nemali možnosť priamej a účinnej kontroly. Tento proces bol pomalý a tichý a dnes z podstaty demokracie stratili. V súčasnosti sa totiž podriaďuje väčšina (obyvatelia) menšine (politikom – skupine ľudí, ktorí neprávom tento pojem zneužívajú). Bohužiaľ nič lepšie ako demokracia nebolo vymyslené.
zdroj: plus.google.com/104403164898651271446/posts
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>