Chceme odstrániť tento dekadentný kapitalizmus! Nech žije socializmus!

sulejman www.ipolitika.sk

Chceme odstrániť tento dekadentný kapitalizmus! Nech žije socializmus!

Kauza Gorila je jasným dôkazom morálneho zlyhania systému. Toto zlyhanie ako aj kríza všeobecne sú tu preto, lebo sú úzko späté zo štruktúrou kapitalistického systému založenom na vykorisťovaní a chamtivosti. Sme Tí, ktorí presadzujú alternatívy k tomuto systému deklarujúc zámer nahradiť ho niečím lepším, systémom, ktorý bude sociálnejší, spravodlivejší a ľudskejší. Veríme, že touto alternatívou je práve socializmus.
Alternatíva tohto vývoja vôbec nespočíva v reforme finančného trhu, tak ako uvádzajú naši „bratranci“ z radov sociálnych demokratov, ale v zmene smerom k socialistickému trhu kde ústredná téma je sústredená okolo prirodzených potrieb samotného človeka všeobecne a námedzníka špeciálne.

.
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti a poznatky získané počas súčasnej krízy na jeden strane a poučenia z našej minulosti počas budovania „reálneho socializmu“ na strane druhej, je nevyhnutné zastaviť sa pri kľúčových bodoch, ktoré by mali charakterizovať takúto spoločnosť cieľom ktorej je snaženie jej progresívnych síl – socializmus.
.
1ـ. úloha štátu: tak ako zlyhala koncepcia štátu založená na totálnom ovládaní ekonomiky do takej miery, že zasahovala do každej maličkosti, tak na vždy padla aj koncepcia štátu založená na tvrdeniach „ štát je zlý podnikateľ “, „ trh všetko vyrieši “ a štát je len správca dane“. Volanie po zásahu štátu do ekonomiky už nie je len ľavicovou výsadou. Ak to niečo znamená, tak to potvrdzuje naše tvrdenie o nenahraditeľnosti úlohy štátu v ekonomike. Je nevyhnutné varovať pred extrémom totality štátu v ekonomike, ktorá je už prekonaná minimálne v tom, že už nie je možné hovoriť o ekonomike vo vzťahu k jednej krajine. Teda už neexistuje niečo, čo sa dá napríklad charakterizovať ako slovenská  či česká ekonomika, ale existuje ekonomika na Slovensku alebo v Čechách.
.
Štát prostredníctvom svojho nevyhnutného monopolu nad podnikmi strategického významu zabezpečuje reálne dlhodobú rozvojovú stratégiu hospodárskej politiky. Trh je zo svojej podstaty neschopný podobnú stratégiu vyprodukovať. Od trhu, ktorý podľa všeobecne prijímanej ekonomickej teórie funguje efektívne iba v projektoch prinášajúcich zisk v krátkom čase. Nemožno očakávať, že sa postará aj o potreby verejné, medzi ktoré okrem iného patrí aj životné prostredie.
.
www.ipolitika.sk
2. úloha trhu: skúsenosti ukázali, že trh má dôležitú úlohu, nie je možné ho ignorovať. Je to mechanizmus usporiadania vzniknutých prirodzených ľudských potrieb a ich uspokojení.sa tvoril historicky ako ekonomická a sociálna realita. Trh je socialistický, ak ústredná téma a cieľ trhových vzťahov a operácií  je človek.  A naopak, v prípade kapitalistického trhu dôraz a hlavný cieľ spočíva v dosahovaní ziskov.
.
To bolo jasne viditeľné aj na finančnej kríze a súčasnej svetovej hospodárskej kríze, kde trh šliapal vedľa a odklonil sa zo svojej dráhy,  zmrzačil a zničil mnohé odvetvia a stále spôsobuje veľké ľudské utrpenie. Otázka je, aké prirodzené ľudské potreby napĺňa špekulatívne obchodovanie na finančných trhoch?! Je to len chamtivá potreba aktérov zisku priamo a najrýchlejším spôsobom, bez námahy a najlepšie ďaleko od výrobného procesu. Inak ako vysvetlíme absurdné výkyvy cien ropy počas niekoľkých týždňov? Za zmienku stojí, že ceny potravín sa bláznivo zvýšili! Arogancia kapitalistického trhu spočíva vo vyhlásení, že éra  lacných potravín je preč!
Alternatíva tohto vývoja vôbec nespočíva v reforme finančného trhu, tak ako uvádzajú naši „bratranci“ z radov sociálnych demokratov, ale v zmene smerom k socialistickému trhu kde ústredná téma je sústredená okolo prirodzených potrieb samotného človeka všeobecne a námedzníka špeciálne.
.
3. Formy vlastníctva: Socializmus je  prirodzený produkt vývoja ľudskej civilizácie. Tvorivosť ľudí nemá žiadne hranice. Preto je chybné obmedzovať socializmus do úzkych rámcov a hotových vopred pripravených receptúr. Socializmus znáša rôznorodosť a dokáže tolerovať veľkú pluralitu rôznych foriem vlastníctva. V socializme môžu vedľa seba existovať, príliš dlho, verejné, súkromné, individuálne, spoločné a družstevné formy vlastníctva. Môžu existovať  vlastníctva štátu, krajov, okresov, obcí, nadácií, náboženských obcí a iné. Je nevyhnutné v priebehu celého procChcemesu spoločenského vývoja nájsť s náležitou podporou formy kolektívneho vlastníctva.
.
4. Politický systém: socialistický politický systém musí byť založený na organickom spojení socializmu s demokraciou. Politický pluralizmus, sloboda názoru, prejavu a presvedčenia, spolupatričnosť a rešpektovanie vôle voličov, právo na lepšie životné prostredie, právo na občianstvo, právny štát a rozdelenie právomocí a mnohé ďalšie hodnoty sú najväčším úspechom ľudstva v jeho dlhej histórii. Je nevyhnutné na nich trvať, prijať ich, podporovať a sústavne rozvíjať.
Jalal Suleiman, podpredseda KSS
zdroj: kss.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>