Andrej Danko pre Markiza.sk k riešeniu problémov v cigánskych osadách: SNS má konkrétne riešenia

A.-Danko-330x290 www.ipolitika.sk

Bratislava, 11. januára 2012 – Prvý podpredseda SNS Andrej Danko odpovedal webu Markiza.sk na otázky k riešeniu cigánskej otázky a problémom s cigánskymi osadami:

1. Bude vaša strana presadzovať radikálnejšie obmedzenie štátnych peňažných dávok – napríklad zrušenie príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa (678,49 eura) či obmedzenie rodičovského príspevku pre nepracujúcich?

SNS je za čitateľnosť a adresnosť štátnych peňažných dávok, uvažujeme nad zvýšením kontroly poberateľov dávok s cieľom sankcií, resp. motiváciou k plneniu si rodičovských povinností.

2. Bude vaša strana presadzovať bezplatné rozdávanie antikoncepcie v osadách?

Nebudeme podporovať zbytočné populistické riešenia, ktoré sa aj tak minú účinkom. Cigáni by disciplínu pri užívaní antikoncepčných tabletiek nezvládli, okamžite by s nimi začali obchodovať.

3. Aké iné riešenia ponúka vaša strana?

Na riešení problematiky neprispôsobivých občanov by sme mali spolupracovať všetci – politické strany, zákonodarcovia, vláda, samospráva, mimovládne organizácie, ale najmä cirkvi, a treba efektívnejšie a najmä systémovo čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ. Veď doterajší spôsob ich čerpania nepriniesol žiadny efekt!

Som presvedčený, že tieto problémy si najlepšie vedia vyriešiť mestá a obce, preto by štátne prostriedky mali putovať tam a boli by využité podstatne efektívnejšie. Je potrebné vypracovať komplexný projekt s perspektívou na 20 rokov, aby sa veci konečne začali hýbať a len sme nevyplakávali nad tým, že financujeme komunitu, ktorá do štátneho rozpočtu – až na výnimky – nikdy nič nevráti.

www.ipolitika.sk

SNS má vypracované viaceré návrhy riešení. Nárok na sociálne dávky musí byť podľa nás podmienený odpracovaním minimálne 30 hodín mesačne vo forme verejnoprospešných prác po dobu súvislej práce minimálne 3 roky.
Navrhujeme aj sprísnenie legislatívy v otázke nároku na rodinné prídavky v súvislosti so zanedbávaním povinnej školskej dochádzky, výchovných problémov, ako aj zneužívania návykových látok.
Navrhujeme podstatne znížiť doterajšiu hranicu, kedy sa už zastavia výplaty prídavku na dieťa rodičovi, prípadne kedy už ide o priestupok alebo podozrenie so spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy dieťaťa.
Požadujeme sprísnenie stavebného zákona v zmysle zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti za čiernu stavbu.
Navrhujeme aj zriadenie internátnych škôl pre deti neprispôsobivých občanov a pripraviť legislatívu, ktorá určí, za akých podmienok sa budú deti umiestňovať do spomínaného zariadenia. Ak chceme tieto deti naučiť základným hygienickým návykom, vychovávať ich k tomu, že pracovať nie je hanba a vzdelanie je nevyhnutný predpoklad uplatniť sa na trhu práce, musíme tieto deti vytiahnuť z tohto nezdravého prostredia a dať im šancu na plnohodnotný život.

Napríklad v oblasti riešenia bytovej situácie by sme chceli upustiť od výstavby finančne náročných bytových jednotiek, ktoré sú väčšinou aj tak v krátkej dobe zdevastované. Najlepším východiskom je tzv. kontajnerové bývanie, ktoré je oveľa lacnejšie. Budeme presadzovať myšlienku raz a dosť, to znamená, že pokiaľ neprispôsobivý občan, ktorý pridelený byt zdevastuje, bude z neho vysťahovaný bez ďalšej náhrady. Zároveň bude za poškodenie majetku či už štátneho alebo obecného sankcionovaný, prípadne trestne stíhaný.

 

zdroj: sns.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>