Miroslav Král – člen predsedníctva Strany zelených

mirokral www.ipolitika.sk

Narodil sa 6. 11.1954 v Malackách. V roku 1979 ukončil štúdium na Katedre astronómie, geofyziky a meteorológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku získal titul doktor prírodných vied RNDr. vo vednom odbore geofyzika. Vedeckú hodnosť kandidát geologických vied CSc. obhájil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1992. Vo svojej práci sa venuje vyhľadávaniu, ochrane a využívaniu geotermálnych vôd. Je poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, kde pôsobí v komisii územného rozvoja a životného prostredia.

Prečo ste sa rozhodli spolupracovať so Stranou zelených? Ako ste sa dostali k tejto práci?

Odkedy Vám je zelená téma blízka? Spolupráca so Stranou zelených sa zrodila pred poslednými komunálnymi voľbami. Som z Pezinka a tam máme s ochranou životného prostredia kvôli „známym“ skládkam odpadov značné problémy. Dnes som rád a opätovne by som sa rozhodol rovnako, lebo Strana zelených je v súčasnosti na slovenskej politickej scéne jediná, ktorá sa programovo venuje ochrane životného prostredia a zdravia našich spoluobčanov. Ochrana životného prostredia a „zelené“ témy sú v podstate mojou pracovnou náplňou, lebo sa profesionálne venujem vyhľadávaniu, využívaniu a ochrane podzemných termálnych vôd. Ochrana „neživej“ prírody je mimoriadne dôležitá, nakoľko vytvára životné podmienky pre všetko „živé“, vrátane človeka.

Aké boli Vaše politické začiatky?

Moje politické začiatky sú späté s komunálnou politikou. Už druhé volebné obdobie som poslancom mestského zastupiteľstva v Pezinku. Prvé volebné obdobie som pôsobil ako nezávislý poslanec, teraz som poslancom za Stranu zelených. Do komunálnej politiky som vstúpil práve kvôli problémom so životným prostredím v meste, v ktorom žijem.

Akej oblasti sa venujete v Strane zelených?

Od posledného zjazdu som členom predsedníctva Strany zelených. Mojou prioritou a profesiou, ktorú uplatňujem aj v strane je ochrana abiotických zložiek životného prostredia. Profesionálne sa venujem aj využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne využívaniu geotermálnej energie.
www.ipolitika.sk

Ako vyzerá Váš pracovný deň?

Všetky moje pracovné dni sú venované predovšetkým riešeniu geotermálnych projektov na Slovensku. O geotermálnu energiu je v súčasnosti veľký záujem. Venujem sa projektovaniu a realizácii hlbokých geotermálnych vrtov. Za posledných 5,5 roka máme aj s mojimi spolupracovníkmi 7 pozitívnych hlbokých geotermálnych vrtov, ktoré predstavujú významné zdroje geotermálnej energie.

Ako pracuje predsedníctvo Strany zelených?

Súčasné predsedníctvo SZ je podľa môjho názoru veľmi vyvážené a zdravo ambiciózne. Môžem povedať, že presne takto som si ho predstavoval ešte pred výsledkom posledného zjazdu. Sú tam mladí ľudia a zastúpené je aj „nežné“ pohlavie.

Čo pripravujete v súčasnosti? Na čom momentálne pracujete?

V politickej oblasti sú teraz dôležité voľby do Európskeho parlamentu a VÚC. Čakajú nás aj prezidentské voľby, bohužiaľ žiaden z prezidentských kandidátov sa v oblasti ochrany životného prostredia, a tým aj zdravia občanov, nijako významne nevyprofiloval.

Aké výsledky sa Vám podarilo dosiahnuť, odkedy ste v Strane zelených?

Za najväčší úspech považujem rozhodnutie orgánov Strany zelených cieľavedome budovať vlastnú „zelenú“ politiku a ísť do všetkých volieb ako samostatný subjekt s jasným programovým cieľom – ochrana životného prostredia a zdravia občanov. Takéto myslenie je vlastné množstvu ľudí a skôr či neskôr musí priniesť úrodu v podobe volebného úspechu.

Máte do budúcna nejaké ciele? Osobné aj politické?

Moje ciele sú pomerne vyhranené a jasné. V osobnej sfére to je, samozrejme okrem zdravia mojich najbližších, aj úspech v profesionálnej práci. Je naozaj úžasné zažiť, keď na konci vášho snaženia vytryskne zo Zeme horúca voda. Je to možno istá deformácia, ale ten pocit stojí za to. V politickej oblasti je to samozrejme túžba, aby Strana zelených dosiahla úspechy podobné zeleným stranám vo viacerých štátoch Európy. Myslím, že potenciál na to máme a verím, že ľudia sa budú čím ďalej tým viac približovať k našim jasne deklarovaným cieľom, ktorými sú ochrana životného prostredia pre budúce generácie a ochrana zdravia ľudí.
zdroj: stranazelenych.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>