„ Humbuk“- zvaný štatistické zisťovanie

scitanie www.ipolitika.sk

Dlho som si myslel, že úvahy na aktuálne témy  v našej vydarenej spoločnosti majú zmysel len v momente, keď sa veci dejú. Skutočnosť je však iná. Ich  odhaľujúce zistenia majú aktuálnosť  totožnú so životnosťou  samotného systému, ktorý  ich produkuje..Dennodenne nás kúpu v atmosfére predstáv, že všetko čo sa okolo nás deje má svoju  neomylnú logiku, neodškriepiteľnú  pravdivosť. Navyše my všetci sme úspešní tvorcovia tohto zázraku, zvaného demokracia slobodného – západného sveta.    .Inštitúcie na to zariadené, kladú nám neúnavne a vtieravo kvantá, väčšinou aj nenáležitých otázok a vôbec nie preto, že by ich zaujímala naša odpoveď na ne. Konštrukcia metódy ich zisťovania ani samotné odpovede nie sú podstatné. Podstatný je len vytýčený cieľ a obsah štatistického zisťovania a ten je dopredu taký, aký potrebuje jeho objednávateľ. A tak sa nás neúnavne vypytujú – čo jete, koľko jete, fajčíte či pijete, kde a ako dovolenkujete, koľko míňate na valentínske či vianočné darčeky, akého máte psa, čo žere a akú má obľúbenú hračku, koho máte či nemáte rád, kto požíva či nepožíva vašu dôveru, koho by ste volili,…

Tieto mätúce zisťovania nič neriešia, nikoho k ničomu nezaväzujú. Jediné čo vytvárajú sú klamné ilúzie o svojej vlastnej dôležitosti..

Pravdupovediac, vypracovávanie štatistík nie je doménou len tohto režimu. Pamätáme si na sčítanie ľudu, sčítanie hospodárskeho zvieratstva a hydiny, sčítanie zvery a ďalšie, viac či menej zmysluplné štatistické zisťovania, ktorých, ako ináč mali poskytovať údaje, podporujúce dôležité rozhodnutia štátu, prípadne inej riadiacej inštitúcie. Zďaleka nie vždy zmysel týchto zisťovaní bol zrejmý pre každého, najmä nie pre radového občana, ale vykonával sa a zrejme sa s ešte  s väčšou vnútornou dotieravosťou k občanovi, ako predmetu štatistického zisťovania, bude vykonávať aj v budúcnosti..

Je legitímne, ak niekto chce rozhodovať kompetentne, musí si zabezpečiť taký súbor informácii, ktoré tak z hľadiska ich množstva, tak  aj kvality obsahu, mu  prijatie kvalitného rozhodnutia umožňujú. Taktiež nie v každom štatistickom zisťovaní sa kumulujú údaje osob- ného charakteru, ktorých ochrana je osobitným teátrom súčasnej demokracie..

Pre ilustráciu v minulosti tiež viac menej periodicky vykonávané sčítanie obyvateľstva …, zisťovalo informácie a niektoré údaje, ktoré sú predmetom zisťovania aj súčasného sčítania,    avšak na rozdiel od tohto, bolo skutočne anonymné, údaje v ňom získané mali veľkú výpovednú hodnotu, predovšetkým pre plánovanie a rozhodovanie štátu, ktorý v rozhodujúcej miere garantoval zabezpečovanie potrieb občana – spoločnosti.

.Navyše v dobe, kedy prepojenie informačných sietí a databáz jednotlivých inštitúcii štátu sa nemohlo zďaleka opierať o dnešné vymoženosti počítačovej siete, to bol jeden  z dôležitých spôsobov, povedzme objektívneho zisťovania štatistických údajov..

V  čom sú tieto zisťovania od tých predchádzajúcich výnimočnejšie, dokonalejšie, prospešnejšie pre spoločnosť?  Absolútne v ničom ! Kopírujú všetky neduhy, ktoré sú sprievodným javom, každého snaženia tohto politického systému. Pripomeňme si, ako sa to deje. Na začiatku je tu zaklínadlo :„ Eúropska únia nariadila, alebo nás zaväzuje, prípadne nám odporúča…“, aby sme, napr. ako v nedávnej minulosti vykonali sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Dehonestujúci rámec pre naše zvrchované rozhodovanie, pretože EÚ vie  čo je pre nás najlepšie, čo potrebujeme a na čo by sme mali zabudnúť. Samotný predmet zisťovania -obyvatelia, domy, byty sú  štatistické veličiny, ktoré sú najsystematickejšie, najkomplexnejšie a najadresnejšie sledované kontinuálne už desiatky rokov..

www.ipolitika.sk

Na ich priebežnej evidencii nepretržite pracujú štátne organizácie, sledujúce občana od kolísky za hrob. Akým že to štatistickým, navyše „anonymným“ zisťovaním je možné spresňovať údaje ministerstva vnútra  o evidencii obyvateľstva, údaje matriky, či ďalších štátnych   organizácii, ako sú daňové úrady, sociálne  a zdravotné poisťovne, ktorých systém práce musí registrovať aj tú najmenšiu zmenu o občanovi tohto štátu? Jednoducho žiadnym..Obdobne nemôže a nemá sčítanie bytov a domov žiadny, a už vonkoncom nie kvalitatívny vplyv na podklady katastra nehnuteľnosti, jedinej právnej platformy, preukazujúcej vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, dokonca aj jej charakter. Tieto skutočnosti by mali byť jasné každému. Všetky ostatné „vedľajšie údaje“ sa týmto konštatovaním stávajú „hlavnými“ a tu si treba položiť ďalší rad oprávnených otázok aj keď s odstupom času..

Predovšetkým, čo si občan  má myslieť o spochybňovaní ministerstva vnútra legitimity metodiky sčítania, vypracovanej Slovenským štatistickým úradom, pár dní pred začatím zisťovania s neskrývanou snahou riešiť personálne otázky v štatistickom úrade? Ako vážne má občan brať teáter o ochrane jeho osobných údajov, ktorý sa postupne scvrkol na proklamatívnu ochranu  rodného čísla, ktoré v skutočnosti samé osebe nemá žiadnu výpovednú hodnotu a nie len v tomto prípade?.Totálnym spochybnením anonymity a ochrany osobných údajov je občanovi pridelený  identifikačný kód, rozsah kompetencii sčítacích komisárov a predovšetkým obsahová konštrukcia sčítacích hárkov, z ktorých aj menej zdatný krížovkár zistí, komu údaje patria..Pre dokreslenie anonymity a objektivity sčítania, sú možné praktiky sčítacieho komisára  bez problémov kompletizujúceho nevyplnené sčítacie hárky, dokonca za aktívnej spolupráce  samosprávy pri ich vypĺňaní.   A tak popri predchádzajúcich pochybnostiach pristupuje ďalšia o váhe štatistických údajov, ktoré popri tých, desať tisícov vycestovaných za prácou do zahraničia,  ďalších desať tisícov spoluobčanov z asociálneho prostredia, tisícov  bezdomovcov , od ktorých žiadne údaje nezískame, sa stávajú  údaje sčítania  objektívne tak na úrovni štatistického odhadu. Na takéto zistenie sme však nepotrebovali ani dôveru občana, viac ako dvadsaťtisíc sčítacích komisárov, tisíce úradníkov, pracovníkov obecnej samosprávy a milióny eur. Iba žeby, sa pod rúškom sčítania, získavali údaje, ktoré potrebujú napríklad cirkvi pre uplatňovanie si štátneho príspevku na svoju činnosť. Vonkoncom nie nereálna je  obava z manipulácie údajov o národnosti, ktorá s novou právnou úpravou, rozširujúcou  časti územia Slovenska s dvojjazyčným režimom v neprospech štátotvorného národa..Podstatnú časť zisťovaných údajov o obyvateľoch, napríklad  ich počítačových znalostiach   je možné ďaleko jednoduchšie, s porovnateľnou výpovednou hodnotou a hlavne lacnejšie zabezpečiť bežnými  prieskumami. V prípade zisťovania údajov o bytoch a domoch sa obchádzajú celé databázy obcí, miest, dodávateľov energii, vody, čo sú údaje neporovnateľne dôveryhodnejšie, než ich môžu poskytnúť výsledky sčítania..Ak sa navyše nechajú počuť budúci spracovatelia štatistických údajov, že vzhľadom na rozsiahlosť sčítaním zisťovaných údajov, budú niektoré spracované až za niekoľko rokov, nenapadne človeka nič iné len konštatovanie : „A  je tu ďalší humbuk !“ Humbuk zvaný štatistické zisťovanie, garantujúce, keď už nie kvalitatívne štatistické výstupy, tak určite pochybenia, protiprávnosť, zneužiteľnosť občana.

 

zdroj: http://www.kss.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>